Skupina EPP bude hlasovať proti zákonu o obnove prírody

26.02.2024 18:48

Skupina EPP bude hlasovať proti zákonu o obnove prírody

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Letecká panoráma nad malebným údolím rieky kľukatiacim sa medzi kopcami plnými pastvín, poľnohospodárskych plodín, vidieckych domov a zelenej letnej krajiny

Skupina Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente sa dnes rozhodla, že pri zajtrajšom hlasovaní v pléne bude hlasovať proti zákonu o obnove prírody, ktorý bol počas rokovaní na jeseň minulého roka výrazne prepracovaný.

"Skupina PPE má naďalej vážne obavy v súvislosti so zákonom o obnove prírody. Nechceme nové a ďalšie formy byrokracie a oznamovacích povinností pre poľnohospodárov. Nechajme poľnohospodárov hospodáriť," povedal poslanec Siegfried Mureșan, podpredseda skupiny EPP zodpovedný za rozpočet a štrukturálne politiky.

"Existujú obavy, že mnohé členské štáty využijú zákon na zavedenie byrokracie a ďalekosiahlych monitorovacích a oznamovacích povinností pre poľnohospodárov a lesníkov, pričom budú tvrdiť, že ich k tomu núti EÚ. V dôsledku toho by sa dotknutí poľnohospodári a lesníci opäť s nevôľou obracali na Brusel, hoci problém je domáci a spočíva v príslušných národných vládach," pokračoval Mureșan.

"Vítame skutočnosť, že revidovaný právny text sa len málo podobá na pôvodný návrh Komisie. Návrh Komisie bol ideologicky motivovaný, prakticky nerealizovateľný a pre poľnohospodárov, vlastníkov lesov, rybárov a miestne orgány bol katastrofou. Hrozilo, že spomalí zavádzanie kľúčovej infraštruktúry a obnoviteľných zdrojov energie. Revidovaný text je teraz lepší. Stále je však lepšie začať od začiatku a uprednostniť záujmy poľnohospodárov," uzavrel Mureșan.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah