Skupina EPP bude hlasovat proti zákonu o obnově přírody

26.02.2024 18:48

Skupina EPP bude hlasovat proti zákonu o obnově přírody

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Letecké panorama malebného říčního údolí vinoucího se mezi kopci s mozaikovitými pastvinami, zemědělskými plodinami, venkovskými domy a zelenou letní krajinou.

Skupina EPP v Evropském parlamentu se dnes rozhodla, že při zítřejším plenárním hlasování bude hlasovat proti zákonu o obnově přírody, který byl během jednání na podzim loňského roku výrazně přepracován.

"Skupina EPP má i nadále vážné obavy ohledně zákona o obnově přírody. Nechceme nové a další formy byrokracie a ohlašovacích povinností pro zemědělce. Nechte zemědělce hospodařit," uvedl europoslanec Siegfried Mureșan, místopředseda skupiny EPP odpovědný za rozpočet a strukturální politiku.

"Existují obavy, že mnohé členské státy využijí zákon k zavedení byrokracie a dalekosáhlých monitorovacích a vykazovacích povinností pro zemědělce a lesníky, přičemž budou tvrdit, že je k tomu EU nutí. V důsledku toho by se postižení zemědělci a lesníci opět s nelibostí obraceli na Brusel, ačkoli problém je domácí a spočívá v příslušných národních vládách," pokračoval Mureșan.

"Vítáme skutečnost, že revidovaný právní text se jen málo podobá původnímu návrhu Komise. Návrh Komise byl ideologicky motivovaný, prakticky nerealizovatelný a pro zemědělce, vlastníky lesů, rybáře a místní orgány znamenal katastrofu. Hrozilo, že zpomalí zavádění klíčové infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Revidovaný text je nyní lepší. Stále je však lepší začít od nuly a upřednostnit zájmy zemědělců," uzavřel Mureșan.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 178 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace