EVP-Fractie stemt tegen Natuurherstelwet

26.02.2024 18:48

EVP-Fractie stemt tegen Natuurherstelwet

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Luchtfoto over schilderachtige riviervallei die meandert tussen glooiende heuvels met weilanden, landbouwgewassen, plattelandswoningen en een groen zomerlandschap

De EVP-fractie in het Europees Parlement heeft vandaag besloten om morgen tijdens de plenaire stemming tegen de Natuurherstelwet te stemmen, die afgelopen najaar tijdens de onderhandelingen sterk werd herzien.

"De EVP-fractie blijft ernstige zorgen houden over de Natuurherstelwet. We willen geen nieuwe en meer vormen van bureaucratie en rapportageverplichtingen voor boeren. Laat boeren boeren", zegt Europarlementariër Siegfried Mureșan, vicevoorzitter van de EVP-fractie belast met begroting en structuurbeleid.

"De vrees bestaat dat veel lidstaten de wet zullen gebruiken om bureaucratie en vergaande controle- en rapportageverplichtingen voor boeren en bosbouwers in te voeren, terwijl ze beweren dat de EU hen daartoe dwingt. Als gevolg daarvan zouden de getroffen land- en bosbouwers opnieuw verontwaardigd naar Brussel kijken, terwijl het probleem bij de respectieve nationale regeringen ligt", vervolgt Mureșan.

"We zijn blij dat de herziene wettekst weinig lijkt op het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Het voorstel van de Commissie was ideologisch gedreven, praktisch onuitvoerbaar en een ramp voor boeren, boseigenaren, vissers en lokale overheden. Het dreigde de uitrol van belangrijke infrastructuur en hernieuwbare energie te vertragen. De herziene tekst is nu beter. Maar het is nog steeds beter om vanaf nul te beginnen en de belangen van boeren voorop te stellen," concludeerde Mureșan.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud