Publikácie: PRÁVNE A VNÚTORNÉ VECI

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Combat Organised Crime
publikacie 13.09.2022 - 20:15
publications 13.09.2022 - 20:15
PRÁVNE A VNÚTORNÉ VECI

POZIČNÝ DOKUMENT O TOM, AKO BOJOVAŤ PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V EURÓPSKEJ ÚNII

Úvod Organizovaná t...

Child Rights
publikacie 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
PRÁVNE A VNÚTORNÉ VECI

Pozičný dokument Skupiny PPE o právach dieťaťa

I. Úvod „Únia (...) potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane svojich obča...

publikacie 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
ZAHRANIČNÉ VECI PRÁVNE A VNÚTORNÉ VECI

PROTITERORISTICKÝ PAKT SKUPINY PPE

Predchádzanie radikalizácii a posilnenie deradikalizačného procesu Jednou z hlavných ...