Προστασία των μέσων ενημέρωσης από παρεμβολές και το Instagram

13.03.2024 9:44

Προστασία των μέσων ενημέρωσης από παρεμβολές και το Instagram

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Σωρός εφημερίδων με μεταλλική αλυσίδα

"Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι μια ιστορική και θεμελιώδης νομοθεσία για την ελευθερία και τη δημοκρατία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση", τονίζει η ευρωβουλευτής Sabine Verheyen, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου για τον εν λόγω νόμο, ενόψει της τελικής ψηφοφορίας για τον πρώτο κανονισμό της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη, η Ομάδα του ΕΛΚ εξασφάλισε ότι οι συντάκτες θα έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία στις αποφάσεις τους, η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης θα είναι πιο διαφανής και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης δεν θα περιορίζεται από τις μεγάλες πλατφόρμες. "Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό επίτευγμα, που αποδεικνύει την ικανότητά μας να επιφέρουμε θετικές αλλαγές σε επίπεδο ΕΕ και να διασφαλίσουμε τις δημοκρατίες μας", προσθέτει ο Verheyen.

Ο νόμος θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να σέβονται την πραγματική συντακτική ελευθερία των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και να βελτιώνουν την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών. Η Ομάδα του ΕΛΚ τάσσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της χρήσης παρεμβατικής παρακολούθησης δημοσιογράφων κατά την άσκηση νόμιμων δημοσιογραφικών δραστηριοτήτων. Η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να επιφυλάσσεται αυστηρά για την πρόληψη, διερεύνηση ή δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, τα οποία δεν σχετίζονται με τη δημοσιογραφική εργασία και έχουν δικαιολογηθεί στο δικαστήριο κατά περίπτωση. Ωστόσο, μια πλήρης καθολική απαγόρευση θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο κενό ασφαλείας.

Ο νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης θα θεσπίσει επίσης έναν νέο μηχανισμό για να αποτρέψει τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Facebook, το X και το Instagram, από το να περιορίζουν ή να διαγράφουν αυθαίρετα περιεχόμενο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης θα ειδοποιούνται ότι η πλατφόρμα προτίθεται να διαγράψει ή να περιορίσει το περιεχόμενό τους και θα έχουν 24 ώρες για να απαντήσουν (μικρότερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση κρίσης).

"Αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας για ελεύθερα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης. Για πρώτη φορά, θα υπάρξουν διασφαλίσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης", καταλήγει ο Verheyen.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα