- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Group of young people forming a circle

Hostitelia: poslanci EP Esther de Lange a Dennis Radtke

Zaregistrujte sa, prosím, do piatka 9. februára 2024.


PROGRAM

15:00 - 15:30 hod.

UVÍTACÍ PREJAV


Manfred Weber , poslanec Európskeho parlamentu, predseda skupiny PPE v Európskom parlamente (tbc)

Osobitné vystúpenie
Evika Silina, nová predsedníčka vlády Lotyšska (tbc)

Úvodný prejav
Esther de Lange, poslankyňa EP, predsedníčka skupiny EPP - pracovná skupina pre hospodárstvo a životné prostredie


15:30 - 16:10 hod.

PANEL 1: KRÍZA ŽIVOTNÝCH NÁKLADOV: KVALITNÉ PRACOVNÉ MIESTA V HOSPODÁRSTVE ORIENTOVANOM NA BUDÚCNOSŤ

  • Vychádzajúc zo sociálneho klimatického fondu musíme dbať na to, aby sa naše klimatické ciele neuskutočňovali na úkor ľudí (najmä tých zraniteľných)
  • Prístup k bývaniu a cenovo dostupné bývanie
  • Strategická reindustrializácia kľúčových technológií / vytváranie pracovných miest / rozvoj zručností / rok EÚ pre zručnosti / rekvalifikácia pracovníkov na ekologický a digitálny prechod / boj proti odlivu mozgov / prilákanie správnych zručností

Panelisti: TBC

  • Výmena názorov


16:10 - 16:15 hod.

TECHNICKÁ PRESTÁVKA


16:15 - 16:55 hod.

PANEL 2: MODERNÝ SVET PRÁCE

Moderátor: Mgr: Jack Parrock

  • Ako sa musí svet práce prispôsobiť našej modernej realite?
  • Boj proti falošnej samostatnej zárobkovej činnosti v digitálnom svete / pracovníci platforiem
  • Ako dosiahnuť, aby EÚ bola ústretovejšia k rodine / starostlivosť o deti / podpora osvedčených postupov / vzdelávanie / zlučiteľnosť rodiny a kariéry
  • Spravodlivé podmienky pre cezhraničných pracovníkov / umožnenie pracovnej mobility

Panelisti: TBC

Zástupcovia: Mgr: Karien van Gennip, holandský minister sociálnych vecí a zamestnanosti (tbc)

  • Výmena názorov


16:55 - 17:05 hod.

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

Dennis Radtke , poslanec Európskeho parlamentu, koordinátor Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu


17:05 - 19:00 hod.

KOKTAILOVÁ RECEPCIA, GRAND CAFÉ SPINELLI, ASP 00 G

Zaregistrujte sa, prosím, do piatku 9. februára 2024.

iný relevantný obsah