- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Group of young people forming a circle

Georganiseerd door Europarlementariërs Esther de Lange en Dennis Radtke

Graag aanmelden vóór vrijdag 9 februari 2024.


PROGRAMMA

15:00 - 15:30 uur

WELKOMSTWOORD


Manfred Weber MEP, Voorzitter van de EVP-Fractie in het Europees Parlement (tbc)

Speciale interventie door
Evika Silina, nieuwe premier van Letland (tbc)

Inleidende toespraak door
Esther de Lange, EPP fractievoorzitter - Werkgroep Economie en Milieu


15:30 - 16:10 uur

PANEL 1: KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD CRISIS: KWALITEITSBANEN IN EEN TOEKOMSTGERICHTE ECONOMIE

  • Voortbouwend op het Sociaal Klimaatfonds moeten we ervoor zorgen dat onze klimaatdoelen niet over de ruggen van mensen (vooral de kwetsbaren) worden bereikt.
  • Toegang tot huisvesting en betaalbare woningen
  • Strategische herindustrialisering van sleuteltechnologieën / creëren van banen / ontwikkeling van vaardigheden / EU-jaar voor vaardigheden / omscholen van werknemers voor groene en digitale transitie / bestrijden van braindrain / aantrekken van de juiste vaardigheden

Panelleden: TBC

  • Uitwisseling van standpunten


16:10 - 16:15 uur

TECHNISCHE PAUZE


16:15 - 16:55 uur

PANEL 2: MODERNE WERELD VAN WERK

Moderator: Jack Parrock

  • Hoe moet de wereld van werk zich aanpassen aan onze moderne realiteit?
  • Bestrijding van schijnzelfstandigheid in de digitale wereld / platformwerkers
  • Hoe maken we de EU gezinsvriendelijker / kinderopvang / stimuleren van goede praktijken / onderwijs / combineren van gezin en carrière?
  • Eerlijke voorwaarden voor grensarbeiders / arbeidsmobiliteit mogelijk maken

Panelleden: TBC

Interventie door: Karien van Gennip, Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (tbc)

  • Uitwisseling van standpunten


16:55 - 17:05 uur

AFSLUITENDE OPMERKINGEN

Dennis Radtke MEP, Coördinator - Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken in het Europees Parlement


17:05 - 19:00 uur

COCKTAILRECEPTIE, GRAND CAFÉ SPINELLI, ASP 00 G

Graag aanmelden vóór vrijdag 9 februari 2024.

Andere gerelateerde inhoud