- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

Notă importantă
Acest document a fost tradus automat
Arată versiunea originală
Group of young people forming a circle

Găzduit de deputații europeni Esther de Lange și Dennis Radtke

Vă rugăm să vă înregistrați până vineri, 9 februarie 2024.


PROGRAM

orele 15:00 - 15:30

DISCURS DE BUN-VENIT


Manfred Weber , deputat în Parlamentul European, președintele Grupului PPE din Parlamentul European (tbc)

Intervenție specială din partea
Evika Silina, noul prim-ministru al Letoniei (tbc)

Discurs introductiv al
Esther de Lange, eurodeputat, președinte al Grupului PPE - Grupul de lucru Economie și Mediu


15:30 - 16:10 ore

PANEL 1: CRIZA COSTULUI VIEȚII: LOCURI DE MUNCĂ DE CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE ORIENTATĂ SPRE VIITOR

  • Pornind de la Fondul social pentru climă, trebuie să avem grijă ca obiectivele noastre climatice să nu fie realizate pe spinarea oamenilor (în special a celor vulnerabili)
  • Accesul la locuințe și la locuințe la prețuri accesibile
  • Reindustrializarea strategică a tehnologiilor-cheie / crearea de locuri de muncă / dezvoltarea competențelor / Anul european al competențelor / reconversia profesională a lucrătorilor pentru tranziția ecologică și digitală / combaterea exodului creierelor / atragerea competențelor adecvate

Participanți: TBC

  • Schimb de opinii


Orele 16:10 - 16:15

PAUZĂ TEHNICĂ


16:15 - 16:55 ore

PANEL 2: LUMEA MODERNĂ A MUNCII

Moderator: Jack Parrock

  • Cum trebuie să se adapteze lumea muncii la realitatea noastră modernă?
  • Lupta împotriva falsului auto-angajament în lumea digitală / lucrătorii de pe platforme
  • Cum să facem ca UE să fie mai prietenoasă cu familia / îngrijirea copiilor / încurajarea celor mai bune practici / educație / compatibilitatea dintre familie și carieră
  • Condiții echitabile pentru lucrătorii transfrontalieri/ facilitarea mobilității forței de muncă

Participanți: TBC

Intervenție: TBC Karien van Gennip, ministrul olandez al afacerilor sociale și ocupării forței de muncă (tbc)

  • Schimb de opinii


orele 16:55 - 17:05

OBSERVAȚII FINALE

Dennis Radtke Membru al Parlamentului European, Coordonator - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European


17:05 - 19:00 ore

COCKTAIL DE RECEPȚIE, GRAND CAFÉ SPINELLI, ASP 00 G

Vă rugăm să vă înscrieți până vineri, 9 februarie 2024.

Conținut conex