- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Group of young people forming a circle

Gostila sta ga poslanca Evropskega parlamenta Esther de Lange in Dennis Radtke

Prijavite se do petka, 9. februarja 2024.


PROGRAM

15:00 - 15:30

POZDRAVNI GOVOR


Evropski poslanec Manfred Weber , predsednik skupine EPP v Evropskem parlamentu (tbc)

Posebna intervencija
Evika Silina, nova predsednica latvijske vlade (tbc)

Uvodni govor
Esther de Lange, evropska poslanka, predsednica skupine EPP - delovna skupina za gospodarstvo in okolje


15:30 - 16:10

PANEL 1: KRIZA ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV: KAKOVOSTNA DELOVNA MESTA V GOSPODARSTVU, USMERJENEM V PRIHODNOST

  • Na podlagi socialnega podnebnega sklada moramo poskrbeti, da se naši podnebni cilji ne bodo uresničevali na plečih ljudi (zlasti ranljivih)
  • Dostop do stanovanj in cenovno dostopnih stanovanj
  • Strateška reindustrializacija ključnih tehnologij / ustvarjanje delovnih mest / razvoj znanj in spretnosti / leto EU za znanja in spretnosti / prekvalifikacija delavcev za zeleni in digitalni prehod / boj proti begu možganov / privabljanje pravih znanj in spretnosti

Panelisti: dr: TBC

  • Izmenjava mnenj


16:10 - 16:15

TEHNIČNI ODMOR


16:15 - 16:55

PANEL 2: SODOBNI SVET DELA

Moderator: dr: Jack Parrock

  • Kako se mora svet dela prilagoditi naši sodobni realnosti?
  • Boj proti lažni samozaposlitvi v digitalnem svetu / platformni delavci
  • Kako narediti EU prijaznejšo do družin / varstvo otrok / spodbujanje najboljših praks / izobraževanje / združljivost družine in kariere
  • Pravični pogoji za čezmejne delavce / omogočanje mobilnosti delovne sile

Panelisti: dr: TBC

Posredovanje: dr: Karien van Gennip, nizozemski minister za socialne zadeve in zaposlovanje (tbc)

  • Izmenjava mnenj


16:55 - 17:05

SKLEPNE UGOTOVITVE

Dennis Radtke , poslanec Evropskega parlamenta, koordinator Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu


17:05 - 19:00 ure

KOKTAJL SPREJEM, GRAND CAFÉ SPINELLI, ASP 00 G

Prijavite se do petka, 9. februarja 2024.

Ostali povezani dokumenti