- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

- EPP Vision for a Social Market Economy in Europe

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Group of young people forming a circle

Gospodarze: posłowie do PE Esther de Lange i Dennis Radtke

Prosimy o rejestrację do piątku 9 lutego 2024 r.


PROGRAM

15:00 - 15:30

PRZEMÓWIENIE POWITALNE


Poseł Manfred Weber , Przewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim (tbc)

Specjalne wystąpienie
Evika Silina, nowa premier Łotwy (tbc)

Przemówienie wprowadzające wygłoszone przez
Esther de Lange, przewodnicząca Grupy EPL - Grupa Robocza ds. Gospodarki i Środowiska


15:30 - 16:10

PANEL 1: KRYZYS KOSZTÓW UTRZYMANIA: WYSOKIEJ JAKOŚCI MIEJSCA PRACY W GOSPODARCE ZORIENTOWANEJ NA PRZYSZŁOŚĆ

  • Opierając się na Społecznym Funduszu Klimatycznym, musimy zadbać o to, aby nasze cele klimatyczne nie były realizowane na plecach ludzi (zwłaszcza słabszych).
  • Dostęp do mieszkań i przystępne cenowo mieszkania
  • Strategiczna reindustrializacja kluczowych technologii / tworzenie miejsc pracy / rozwój umiejętności / rok UE na rzecz umiejętności / przekwalifikowanie pracowników na potrzeby transformacji ekologicznej i cyfrowej / walka z drenażem mózgów / przyciąganie odpowiednich umiejętności

Paneliści: TBC

  • Wymiana poglądów


16:10 - 16:15

PRZERWA TECHNICZNA


16:15 - 16:55

PANEL 2: WSPÓŁCZESNY ŚWIAT PRACY

Moderator: Jack Parrock

  • Jak świat pracy musi dostosować się do naszej nowoczesnej rzeczywistości?
  • Walka z fałszywym samozatrudnieniem w świecie cyfrowym / pracownicy platformowi
  • Jak sprawić, by UE była bardziej przyjazna rodzinie / opieka nad dziećmi / zachęcanie do najlepszych praktyk / edukacja / godzenie życia rodzinnego i zawodowego?
  • Sprawiedliwe warunki dla pracowników transgranicznych / umożliwienie mobilności pracowników

Paneliści: TBC

Wystąpienie: Karien van Gennip, holenderska minister spraw społecznych i zatrudnienia (tbc)

  • Wymiana poglądów


16:55 - 17:05

UWAGI KOŃCOWE

Dennis Radtke , poseł do PE, koordynator - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim


17:05 - 19:00

PRZYJĘCIE KOKTAJLOWE, GRAND CAFÉ SPINELLI, ASP 00 G

Prosimy o rejestrację do piątku 9 lutego 2024 r.

więcej na temat