2022 Správa o činnosti pracovnej skupiny EPP pre medzikultúrny a náboženský dialóg

02.05.2024

2022 Správa o činnosti pracovnej skupiny EPP pre medzikultúrny a náboženský dialóg

View of old town of Jerusalem

Pracovná skupina pre medzikultúrny a náboženský dialóg je oficiálnou štruktúrou skupiny EPP. Spolupredsedajú jej poslanci EP Jan Olbrycht a György Hölvényi, pričom sa v nej pravidelne stretávajú viacerí členovia skupiny EPP v Európskom parlamente, aby diskutovali o náboženských a medzikultúrnych otázkach.

iný relevantný obsah