2022 Raport de activitate al Grupului de lucru al PPE pentru dialog intercultural și religios

02.05.2024

2022 Raport de activitate al Grupului de lucru al PPE pentru dialog intercultural și religios

View of old town of Jerusalem

Grupul de lucru pentru "Dialog intercultural și religios" este o structură oficială a Grupului PPE. Acesta este coprezidat de Jan Olbrycht, deputat european, și György Hölvényi, deputat european, în cadrul căruia o serie de membri ai Grupului PPE din Parlamentul European se reunesc în mod regulat pentru a discuta probleme religioase și interculturale.

Conținut conex