2022 Activiteitenverslag van de EPP-werkgroep interculturele en religieuze dialoog

02.05.2024

2022 Activiteitenverslag van de EPP-werkgroep interculturele en religieuze dialoog

View of old town of Jerusalem

De werkgroep 'Interculturele en Religieuze Dialoog' is een officiële structuur van de EPP-Fractie. Het wordt gezamenlijk voorgezeten door Jan Olbrycht MEP en György Hölvényi MEP, waar een aantal leden van de EPP-fractie in het Europees Parlement regelmatig samenkomen om religieuze en interculturele kwesties te bespreken.

Andere gerelateerde inhoud