2022 Kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua käsittelevän EPP-työryhmän toimintakertomus vuodelta 2022

02.05.2024

2022 Kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua käsittelevän EPP-työryhmän toimintakertomus vuodelta 2022

View of old town of Jerusalem

Kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua käsittelevä työryhmä on EPP-ryhmän virallinen rakenne. Työryhmän puheenjohtajina toimivat Euroopan parlamentin jäsenet Jan Olbrycht ja György Hölvényi, ja siinä kokoontuu säännöllisesti joukko EPP-ryhmän jäseniä keskustelemaan uskonnollisista ja kulttuurienvälisistä kysymyksistä.

Muu asiaa liittyvä sisältö