Złóż wniosek o grant badawczy Grupy PPE

Złóż wniosek o grant badawczy Grupy PPE

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Young man working in library

W Archiwum Historycznym Unii Europejskiej trwa nabór wniosków do programu grantów badawczych Grupy EPL w Parlamencie Europejskim (Grupa EPL) na rok 2024.

Program grantowy ma na celu wsparcie naukowców zainteresowanych prowadzeniem i publikowaniem badań naukowych na temat historii, roli i wpływu Chrześcijańskiej Demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem Grupy EPL w Parlamencie Europejskim i jej roli w procesie integracji europejskiej.

Grant skierowany jest do początkujących naukowców, w tym studentów studiów magisterskich i doktoranckich oraz badaczy podoktoranckich, którzy ukończyli studia doktoranckie nie wcześniej niż trzy lata przed datą złożenia wniosku.

Wybrani kandydaci otrzymają grant badawczy w wysokości 5 000 euro na pokrycie kosztów prowadzenia badań w archiwach Grupy EPL we Florencji, Brukseli i/lub Bonn. Projekt badawczy musi zakończyć się publikacją artykułu naukowego lub monografii opartej na badaniach. Grant wypłacany jest w dwóch ratach, przy czym druga rata uzależniona jest od publikacji badań. W 2024 r. zostaną przyznane maksymalnie trzy granty.

Pełne informacje na temat wymagań kwalifikacyjnych i warunków przyznawania grantów można znaleźć tutaj.

Termin składania wniosków Termin składania wniosków upływa 31 maja 2024 r..

więcej na temat