Prijavite se za raziskovalno štipendijo skupine EPP

Prijavite se za raziskovalno štipendijo skupine EPP

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Young man working in library

Zgodovinski arhiv Evropske unije je objavil razpis za raziskovalne štipendije za leto 2024, ki ga izvaja Skupina EPP v Evropskem parlamentu (Skupina EPP).

Namen programa štipendij je podpreti znanstvenike, ki jih zanima izvajanje in objavljanje akademskih raziskav o zgodovini, vlogi in vplivu krščanske demokracije, s posebnim poudarkom na Skupini EPP v Evropskem parlamentu in njeni vlogi v procesu evropske integracije.

Štipendija je namenjena akademikom na začetku študija, vključno z magistrskimi in doktorskimi študenti ter podoktorskimi raziskovalci, ki so doktorski študij zaključili največ tri leta pred datumom oddaje vloge.

Uspešni kandidati bodo prejeli raziskovalno štipendijo v višini 5.000 EUR za kritje stroškov izvajanja raziskav v arhivih skupine EPP v Firencah, Bruslju in/ali Bonnu. Rezultat raziskovalnega projekta mora biti objava znanstvenega članka ali monografije, ki temelji na raziskavi. Dotacija se izplača v dveh obrokih, pri čemer je drugo izplačilo pogojeno z objavo raziskave. Leta 2024 bodo podeljene največ tri štipendije.

Popolne informacije o pogojih za upravičenost in pogojih za dodelitev štipendije so na voljo tukaj.

Spletna stran rok za prijavo je 31. maj 2024.

Ostali povezani dokumenti