Υποβάλετε τώρα αίτηση για την ερευνητική επιχορήγηση της Ομάδας ΕΠΠ

Υποβάλετε τώρα αίτηση για την ερευνητική επιχορήγηση της Ομάδας ΕΠΠ

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Young man working in library

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το 2024 για το πρόγραμμα ερευνητικών επιχορηγήσεων της Ομάδας ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ομάδα ΕΛΚ) έχει ανοίξει στο Ιστορικό Αρχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους μελετητές που ενδιαφέρονται να διεξάγουν και να δημοσιεύουν ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με την ιστορία, τον ρόλο και τον αντίκτυπο της Χριστιανοδημοκρατίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην Ομάδα ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ρόλο της στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η επιχορήγηση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς αρχικών σταδίων, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και των μεταδιδακτορικών ερευνητών που ολοκλήρωσαν το διδακτορικό τους δίπλωμα το πολύ τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν ερευνητική επιχορήγηση ύψους 5.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων διεξαγωγής έρευνας στα αρχεία της Ομάδας ΕΛΚ στη Φλωρεντία, τις Βρυξέλλες ή/και τη Βόννη. Το ερευνητικό έργο πρέπει να καταλήξει στη δημοσίευση ενός ακαδημαϊκού άρθρου ή μονογραφίας που θα βασίζεται στην έρευνα. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις, με τη δεύτερη πληρωμή να εξαρτάται από τη δημοσίευση της έρευνας. Το 2024 θα χορηγηθούν έως και τρεις επιχορηγήσεις.

Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τους όρους επιχορήγησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η διεύθυνση Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαΐου 2024..

Άλλα συναφή περιεχόμενα