Podejte si žádost o výzkumný grant skupiny EPP

Podejte si žádost o výzkumný grant skupiny EPP

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Young man working in library

V Historickém archivu Evropské unie je nyní otevřena výzva k podávání žádostí o grant na rok 2024 v rámci výzkumného grantového programu Skupiny EPP v Evropském parlamentu (Skupina EPP).

Cílem grantového programu je podpořit vědce, kteří mají zájem provádět a publikovat akademický výzkum o historii, roli a dopadu křesťanské demokracie, zejména se zaměřením na Skupinu EPP v Evropském parlamentu a její roli v evropském integračním procesu.

Grant je určen začínajícím akademickým pracovníkům, včetně studentů magisterského a doktorského studia a postdoktorandů, kteří dokončili doktorské studium nejpozději tři roky před datem podání žádosti.

Úspěšní žadatelé obdrží výzkumné stipendium ve výši 5 000 EUR na pokrytí nákladů na provádění výzkumu v archivu skupiny EPP ve Florencii, Bruselu a/nebo Bonnu. Výsledkem výzkumného projektu musí být publikace vědeckého článku nebo monografie založené na výzkumu. Grant je vyplácen ve dvou splátkách, přičemž druhá platba je podmíněna publikováním výsledků výzkumu. V roce 2024 budou uděleny až tři granty.

Kompletní informace o podmínkách způsobilosti a grantu naleznete zde.

Na adrese . lhůta pro podání žádosti je 31. května 2024.

Další informace