De toekomst koesteren: onze inzet voor de Europese landbouw

09.02.2024

De toekomst koesteren: onze inzet voor de Europese landbouw

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Jonge landarbeider poseert in een koeienstal

De Europese landbouw bevindt zich op een kritiek punt. Terwijl onze boeren de hoogste kwaliteits- en duurzaamheidsnormen blijven handhaven, worden ze geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen op een steeds competitievere wereldmarkt. De EVP-Fractie erkent deze uitdagingen en zet zich in om onze boeren te ondersteunen om ze het hoofd te bieden.

In de afgelopen twintig jaar is het aantal landbouwbedrijven en het deel van de bevolking dat werkzaam is in de landbouw aanzienlijk gedaald in de EU. De vergrijzing van de landbouwbevolking onderstreept de dringende noodzaak om jonge mensen aan te trekken voor de sector. De EVP-Fractie pleit voor maatregelen om belemmeringen zoals de toegang tot land en financiering aan te pakken, terwijl ook onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor aspirant-landbouwers worden bevorderd.

De huidige boerenprotesten in heel Europa weerspiegelen de acute noodzaak om rekening te houden met de zorgen van boeren op Europees, nationaal en lokaal niveau. Daarom verdedigt de EVP-Fractie een European Farmers' Deal die een langetermijnvisie verankert, een hoge mate van investeringszekerheid biedt en de rust in de landbouwsector terugbrengt. Boer zijn vergt veel gedrevenheid en verdient elke dag respect: op het veld, aan tafel en in ons beleid.

Bovendien geloven we in een gelijk speelveld voor Europese boeren in de wereldhandel. We eisen dat geïmporteerde producten aan dezelfde strenge normen voldoen als onze eigen producenten, zodat eerlijkheid en milieuduurzaamheid over de hele linie gewaarborgd zijn.

Boer zijn vergt veel inzet en verdient elke dag respect: op het veld, aan tafel en in ons beleid.

Innovatie en investeringen staan centraal in de toekomst van de Europese landbouw. Het omarmen van geavanceerde technologieën en praktijken, zoals precisielandbouw en milieuvriendelijke innovaties, zal niet alleen de productiviteit verhogen, maar ook de impact op het milieu minimaliseren. We pleiten voor gestroomlijnde goedkeuringsprocedures voor nieuwe technieken en meer investeringen in technologie en infrastructuur, waaronder toegang tot breedband op het platteland.

De kern van onze aanpak is een toewijding aan wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming. We pleiten voor het gebruik van nieuwe veredelingstechnieken en andere innovatieve oplossingen om de efficiëntie van de landbouw te verbeteren en tegelijkertijd de inputs te verminderen. Daarnaast steunen we initiatieven zoals koolstoflandbouw, die boeren de mogelijkheid bieden om hun inkomen te diversifiëren en tegelijkertijd milieuvoordelen te behalen.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft een hoeksteen van de steun voor Europese boeren. De PPE-Fractie staat vierkant achter een robuust en goed gefinancierd GLB, dat een eerlijke verdeling van de steun tussen de lidstaten en effectieve instrumenten voor crisisbeheer garandeert.

Als we naar de toekomst kijken, moeten we in de samenleving meer begrip en steun kweken voor duurzame landbouw. Consumenten spelen een cruciale rol in het stimuleren van de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, en we moedigen hen aan om weloverwogen keuzes te maken die onze boeren steunen en milieubeheer bevorderen.

Tot slot zet de PPE-Fractie zich in voor de economische en sociale vooruitzichten van Europese boeren. We staan aan hun zijde bij het aangaan van de uitdagingen van vandaag en het opbouwen van een veerkrachtige en duurzame landbouwsector voor de toekomst.

Siegfried Mureșan, vicevoorzitter van de PPE-Fractie

Tom Vandenkendelaere, lid van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud