Καλλιεργώντας το αύριο: η δέσμευσή μας στην ευρωπαϊκή γεωργία

09.02.2024

Καλλιεργώντας το αύριο: η δέσμευσή μας στην ευρωπαϊκή γεωργία

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Νέος γεωργικός εργάτης ποζάρει σε στάβλο αγελάδων

Η ευρωπαϊκή γεωργία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Ενώ οι αγρότες μας συνεχίζουν να διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας, αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Η Ομάδα ΕΛΚ αναγνωρίζει αυτές τις προκλήσεις και δεσμεύεται να στηρίξει τους αγρότες μας για την αντιμετώπισή τους.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ΕΕ έχει γίνει μάρτυρας μιας σημαντικής μείωσης του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του μεριδίου του πληθυσμού που απασχολείται στη γεωργία. Η δημογραφική γήρανση των γεωργών υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη προσέλκυσης νέων στον τομέα. Η Ομάδα ΕΛΚ υποστηρίζει μέτρα για την αντιμετώπιση εμποδίων όπως η πρόσβαση σε γη και χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα προωθεί ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους επίδοξους αγρότες.

Οι τρέχουσες διαμαρτυρίες των αγροτών σε όλη την Ευρώπη αντανακλούν την οξεία ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των αγροτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ομάδα του ΕΛΚ υπερασπίζεται μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τους αγρότες, η οποία θα εδραιώνει ένα μακροπρόθεσμο όραμα, θα προσφέρει υψηλό βαθμό ασφάλειας των επενδύσεων και θα επαναφέρει την ηρεμία στον αγροτικό τομέα. Το να είσαι αγρότης απαιτεί πολλή προσπάθεια και αξίζει σεβασμό κάθε μέρα: στο χωράφι, στο τραπέζι και στις πολιτικές μας.

Επιπλέον, πιστεύουμε σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους αγρότες στο παγκόσμιο εμπόριο. Απαιτούμε τα εισαγόμενα προϊόντα να πληρούν τα ίδια αυστηρά πρότυπα που τηρούν οι δικοί μας παραγωγοί, εξασφαλίζοντας δικαιοσύνη και περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς.

Το να είσαι αγρότης απαιτεί πολλή προσπάθεια και αξίζει σεβασμό κάθε μέρα: στο χωράφι, στο τραπέζι και στις πολιτικές μας.

Η καινοτομία και οι επενδύσεις είναι κεντρικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας. Η υιοθέτηση τεχνολογιών και πρακτικών αιχμής, όπως η γεωργία ακριβείας και οι φιλικές προς το περιβάλλον καινοτομίες, όχι μόνο θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα αλλά και θα ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ζητάμε εξορθολογισμό των διαδικασιών έγκρισης νέων τεχνικών και αύξηση των επενδύσεων στην τεχνολογία και τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.

Στο επίκεντρο της προσέγγισής μας βρίσκεται η δέσμευση για τη λήψη αποφάσεων με βάση την επιστήμη. Υποστηρίζουμε τη χρήση νέων τεχνικών αναπαραγωγής και άλλων καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της γεωργίας με παράλληλη μείωση των εισροών. Επιπλέον, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως η καλλιέργεια άνθρακα, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες στους αγρότες να διαφοροποιήσουν τα εισοδήματά τους και παράλληλα να αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ) παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της στήριξης των ευρωπαίων γεωργών. Η Ομάδα του ΕΛΚ υποστηρίζει σταθερά μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη ΚΓΠ, διασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή της στήριξης μεταξύ των κρατών μελών και αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης κρίσεων.

Καθώς ατενίζουμε το μέλλον, πρέπει να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη κατανόηση και υποστήριξη της βιώσιμης γεωργίας στην κοινωνία. Οι καταναλωτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ζήτησης για βιώσιμα παραγόμενα τρόφιμα και τους ενθαρρύνουμε να κάνουν συνειδητές επιλογές που στηρίζουν τους αγρότες μας και προωθούν την περιβαλλοντική διαχείριση.

Εν κατακλείδι, η Ομάδα ΕΛΚ δεσμεύεται να υπερασπιστεί τις οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές των Ευρωπαίων γεωργών. Στεκόμαστε στο πλευρό τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σήμερα και την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου γεωργικού τομέα για το μέλλον.

Siegfried Mureșan, Αντιπρόεδρος της Ομάδας ΕΛΚ

Tom Vandenkendelaere, Μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 177 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα