Kultivacija jutrišnjega dne: naša zaveza evropskemu kmetijstvu

09.02.2024

Kultivacija jutrišnjega dne: naša zaveza evropskemu kmetijstvu

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Mladi kmetijski delavec pozira v hlevu

Evropsko kmetijstvo se nahaja na kritičnem mestu. Čeprav naši kmetje še naprej ohranjajo najvišje standarde kakovosti in trajnosti, se na vse bolj konkurenčnem svetovnem trgu soočajo z vse večjimi izzivi. Skupina EPP se teh izzivov zaveda in se zavezuje, da bo podpirala naše kmete pri njihovem premagovanju.

V zadnjih dveh desetletjih se je v EU znatno zmanjšalo število kmetij in delež prebivalstva, zaposlenega v kmetijstvu. Demografsko staranje kmetov poudarja, da je treba v ta sektor nujno pritegniti mlade. Skupina EPP se zavzema za ukrepe za odpravo ovir, kot sta dostop do zemljišč in finančnih sredstev, hkrati pa spodbuja možnosti izobraževanja in usposabljanja za ambiciozne kmete.

Trenutni protesti kmetov po vsej Evropi odražajo nujno potrebo po upoštevanju skrbi kmetov na evropski, nacionalni in lokalni ravni. Zato skupina EPP zagovarja evropski dogovor za kmete, ki temelji na dolgoročni viziji, zagotavlja visoko stopnjo varnosti naložb in vrača mir v kmetijski sektor. Biti kmet zahteva veliko prizadevanj in si zasluži spoštovanje vsak dan: na polju, za mizo in v naših politikah.

Poleg tega verjamemo v enake konkurenčne pogoje za evropske kmete v svetovni trgovini. Zahtevamo, da uvoženi proizvodi izpolnjujejo enako stroge standarde, kot jih spoštujejo naši lastni proizvajalci, kar zagotavlja pravičnost in okoljsko trajnost na vseh področjih.

Biti kmet zahteva veliko prizadevanj in si zasluži spoštovanje vsak dan: na polju, za mizo in v naših politikah.

Inovacije in naložbe so ključnega pomena za prihodnost evropskega kmetijstva. Uveljavljanje najsodobnejših tehnologij in praks, kot so precizno kmetijstvo in okolju prijazne inovacije, ne bo le povečalo produktivnosti, temveč tudi zmanjšalo vpliv na okolje. Pozivamo k poenostavljenim postopkom odobritve novih tehnik ter povečanju naložb v tehnologijo in infrastrukturo, vključno s širokopasovnim dostopom na podeželju.

V središču našega pristopa je zavezanost znanstveno utemeljenemu odločanju. Zavzemamo se za uporabo novih tehnik žlahtnjenja in drugih inovativnih rešitev za povečanje učinkovitosti kmetijstva ob hkratnem zmanjšanju vložkov. Poleg tega podpiramo pobude, kot je ogljično kmetovanje, ki kmetom ponujajo možnosti za diverzifikacijo prihodkov, hkrati pa prinašajo koristi za okolje.

Skupna kmetijska politika (SKP) ostaja temelj podpore evropskim kmetom. Skupina EPP odločno podpira trdno in dobro financirano SKP, ki zagotavlja pravično razdelitev podpore med države članice in učinkovita orodja za krizno upravljanje.

V prihodnosti moramo spodbujati večje razumevanje in podporo trajnostnemu kmetijstvu v družbi. Potrošniki imajo ključno vlogo pri spodbujanju povpraševanja po trajnostno pridelani hrani, zato jih spodbujamo, da se odločajo na podlagi informacij, ki podpirajo naše kmete in spodbujajo skrb za okolje.

Skupina EPP se zavzema za gospodarske in socialne možnosti evropskih kmetov. Skupaj z njimi se spopadamo z današnjimi izzivi ter gradimo odporen in trajnosten kmetijski sektor za prihodnost.

Siegfried Mureșan, podpredsednik skupine EPP

Tom Vandenkendelaere, član Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

opombe urednikom

Skupina ELS je s 177 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti