Cultivarea viitorului: angajamentul nostru față de agricultura europeană

09.02.2024

Cultivarea viitorului: angajamentul nostru față de agricultura europeană

Notă importantă
Acest document a fost tradus automat
Arată versiunea originală
Tânăr lucrător agricol care pozează într-un grajd de vaci

Agricultura europeană se află într-un moment critic. În timp ce agricultorii noștri continuă să respecte cele mai înalte standarde de calitate și durabilitate, ei se confruntă cu provocări tot mai mari pe o piață globală din ce în ce mai competitivă. Grupul PPE recunoaște aceste provocări și se angajează să îi sprijine pe fermierii noștri să le facă față.

În ultimele două decenii, UE a asistat la o scădere semnificativă a numărului de ferme și a ponderii populației angajate în agricultură. Îmbătrânirea demografică în rândul agricultorilor subliniază nevoia urgentă de a atrage tineri în acest sector. Grupul PPE pledează pentru măsuri care să abordeze bariere precum accesul la terenuri și la finanțare, promovând în același timp oportunitățile de educație și de formare pentru fermierii aspiranți.

Protestele actuale ale fermierilor din întreaga Europă reflectă o nevoie acută de a lua în considerare preocupările agricultorilor la nivel european, național și local. Acesta este motivul pentru care Grupul PPE apără un Acord european pentru agricultori care să ancoreze o viziune pe termen lung, să ofere un grad ridicat de siguranță a investițiilor și să readucă calmul în sectorul agricol. A fi fermier necesită multă energie și merită respect în fiecare zi: pe câmp, la masă și în politicile noastre.

În plus, credem în condiții de concurență echitabile pentru agricultorii europeni în comerțul mondial. Cerem ca produsele importate să respecte aceleași standarde stricte respectate de propriii noștri producători, asigurând astfel echitate și durabilitate de mediu în general.

A fi fermier necesită multă energie și merită respect în fiecare zi: pe câmp, la masă și în politicile noastre.

Inovarea și investițiile sunt esențiale pentru viitorul agriculturii europene. Adoptarea tehnologiilor și practicilor de ultimă oră, cum ar fi agricultura de precizie și inovațiile ecologice, nu numai că va spori productivitatea, ci va reduce la minimum impactul asupra mediului. Facem apel la proceduri de aprobare simplificate pentru noile tehnici și la creșterea investițiilor în tehnologie și infrastructură, inclusiv în accesul la banda largă în mediul rural.

În centrul abordării noastre se află angajamentul față de un proces decizional bazat pe știință. Pledăm pentru utilizarea de noi tehnici de reproducere și alte soluții inovatoare pentru a spori eficiența agricolă, reducând în același timp inputurile. În plus, susținem inițiative precum agricultura bazată pe carbon, care oferă agricultorilor posibilitatea de a-și diversifica veniturile, oferind în același timp beneficii pentru mediu.

Politica agricolă comună (PAC) rămâne o piatră de temelie a sprijinului acordat agricultorilor europeni. Grupul PPE susține cu fermitate o PAC robustă și bine finanțată, asigurând o distribuție echitabilă a sprijinului între statele membre și instrumente eficiente de gestionare a crizelor.

În timp ce privim spre viitor, trebuie să încurajăm o mai mare înțelegere și sprijin pentru agricultura durabilă în cadrul societății. Consumatorii joacă un rol crucial în stimularea cererii de alimente produse în mod durabil și îi încurajăm să facă alegeri în cunoștință de cauză, care să îi sprijine pe fermierii noștri și să promoveze administrarea mediului.

În concluzie, Grupul PPE se angajează să susțină perspectivele economice și sociale ale agricultorilor europeni. Suntem alături de ei pentru a face față provocărilor actuale și pentru a construi un sector agricol rezilient și durabil pentru viitor.

Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE

Tom Vandenkendelaere, membru al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

Note pentru editori

Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European cu 177 de membri

Conținut conex