Rusija naj v celoti plača račun za opustošenje Ukrajine.

23.04.2024 12:17

Rusija naj v celoti plača račun za opustošenje Ukrajine.

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Ukrajina (121320)

Vsa ruska zamrznjena sredstva, ne le dobiček, ki ga ustvarjajo, bi bilo treba uporabiti za financiranje povračila vojne škode, povzročene Ukrajini. Namesto da se zanaša zgolj na sankcije, bi morala EU razmisliti tudi o mednarodno priznanih protiukrepih. To so politična orodja, ki državam članicam omogočajo zaseg zamrznjenega premoženja, ki se lahko uporabi za pomoč pri obnovi Ukrajine.

To je sporočilo, ki ga želi Skupina EPP posredovati pred današnjo plenarno razpravo o uporabi ruskega zamrznjenega premoženja za podporo zmagi in obnovi Ukrajine.

"Vsak dan prinaša Ukrajini novo škodo, znesek škode pa daleč presega 400 milijard evrov, ki jih je Ukrajina doslej dokumentirala. Vzpostaviti je treba inovativen in učinkovit mehanizem, ki bo Ukrajincem omogočil obnovo njihove države. Rusija ima pravno obveznost, da Ukrajini v celoti povrne škodo, ki jo je povzročila med vojno," vztraja evropski poslanec Andrius Kubilius, tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta za Rusijo.

Po najnovejših ocenah bi z ukrepi, ki jih trenutno obravnava EU, lahko zbrali le približno 1,7-3,6 milijarde evrov, medtem ko zamrznjena ruska finančna sredstva v Evropi znašajo skoraj 300 milijard evrov. Predlagani pravni mehanizem namreč ne omogoča zaplembe zaradi mednarodnega načela pravne imunitete, ki velja za državno premoženje

"Politični protiukrep bi omogočil, da se začasno, dokler Rusija spet ne začne spoštovati pravil mednarodnega prava, ne upoštevajo pravila o državni imuniteti in da se zamrznjeno premoženje zaseže z zakonodajnimi ali izvršilnimi akti, sprejetimi v skladu z nacionalnimi pravili. Združene države so podobne mehanizme uporabile proti iranskim državnim sredstvom leta 1981 in iraškim državnim sredstvom leta 1992, da bi nadomestile škodo, povzročeno Kuvajtu. Ameriška administracija bo zdaj, potem ko je ameriški kongres odobril zaplembo 20 milijard USD ruskega zamrznjenega premoženja, uporabila isti mehanizem," pojasnjuje Kubilius. .

"Čas je, da sprejmemo pogumno odločitev o protiukrepih in zaplenimo vseh 300 milijard evrov zamrznjenega ruskega premoženja. Naše vlade bi morale to vprašanje uvrstiti na svoje dnevne rede, Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje pa bi morali predstaviti pregled možnih protiukrepov v EU in nacionalnih pravnih sistemih," dodaja Kubilius.

Mednarodno pravo in priporočila Združenih narodov predvidevajo, da lahko države uporabijo protiukrepe kot odgovor na mednarodno protipravna dejanja druge države, da bi prisilile agresorja, da izpolni svoje pravne obveznosti.

opombe urednikom

Skupina ELS je s 177 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti