The European Parliament (EP) organises its Members into political groups according to their political affiliation. Of the eight groups that exist in this legislative term of the EP, the EPP Group is both the biggest and the oldest.

Euroopan parlamentissa

EPP-ryhmän ydintoimintaa Euroopan parliamentissa on lainsäädännöllinen työ. EP:n työstä suurin osa tehdään valiokunnissa, joissa laaditaan, tarkistetaan ja hyväksytään lainsäädännöllisiä ehdotuksia ja mietintöjä. Meidän meppimme ovat edustettuina näissä parlamentaarisissa valiokunnissa, joissa heillä on monia johtavia tehtäviä, ryhmämme kokoon suhteutettuna.

Parlamentin suurimpana ryhmänä olemme vahvemmassa asemassa kuin muut, ei ainoastaan poliittisen esityslistan laadinnassa, mutta myös tärkeimpien äänestysten voittamisessa. Itse asiassa, vuodesta 1999 saakka, olemme voittaneet enemmän äänestyksiä kuin mikään muu ryhmä EP:n kuukausittaisissa täysistunnoissa.

Euroopan kansanpuolueessa

Toisin kuin ryhmämme, Euroopan kansanpuolueen (EPP) ydintehtävä on valmistella pitkän aikavälin poliittisia ohjelmia, jotka palvelevat yhteyspisteenä Euroopan keskusta-oikeistolaisille poliitikoille, ja toimivat poliittisena ankkurina puolueille EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa. EPP pitää säännöllisiä puoluekokouksia, joissa jäsenpuolueiden edustajat, kansalliset hallitukset ja EPP-perheen organisaatiot, kuten EPP-ryhmä, kokoontuvat yhteen keskustelemaan poliittisesta ohjelmasta ja päättämään EPP:n poliittisesta suunnasta.

Sen lisäksi EPP:hen kuuluvat valtion- ja hallitusten päämiehet tapaavat ennen jokaista Eurooppa-neuvoston kokousta keskustellakseen Eurooppa-neuvoston esityslistasta ja koordinoidakseen poliittiset kannat. Nämä EPP-huippukokoukset (EPP Summit) tarjoavat meille mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista asioista eurooppalaisten kollegojemme kanssa.

EPP-ryhmään kuuluvat ne EPP:n edustajat, jotka on valittu Euroopan parlamentin jäseniksi. Ryhmä on edustettuna kussakin puolueen pääelimessä: puoluekokouksessa, työvaliokunnassa ja puheenjohtajistossa.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Työryhmämme

Asiat, joita EP:n valiokunnissa käsitellään, ovat laajoja ja monipuolisia. Ottaaksemme tämän huomioon, järjestämme valiokuntatyön työryhmiin. Työryhmät muodostavat korkean tason, koordinoidun EPP-kannan mietintöihin ja päätöslauselmiin, joista EP äänestää valiokuntien ja täysistuntojen tasolla.

EPP-ryhmä valmistelee ensin EPP:n kannan valiokunnan tasolla. Sitten työryhmät kokoontuvat ennen kutakin täysistuntoa. Siellä jäsenemme keskustelevat mietinnöistä, päätöslauselmista ja muista aiheista heidän omilla politiikan erityisaloillaan, saavuttaakseen yhteisen EPP-ryhmän kannan tuleviin EP:n täysistuntojen äänestyksiin.

Neljä työryhmäämme, joita kutakin johtaa yksi varapuheenjohtaja, edustavat keskeisiä painopistealueitamme: talous, työpaikat ja ympäristö; oikeus- ja sisäasiat; budjetti, maatalous ja aluetuet; sekä ulkoasiat.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
Ryhmä
 • Puheenjohtaja johtaa
 • Koostuu puheenjohtajasta, 10 varapuheenjohtajasta, työvaliokunnasta ja ryhmäkokouksesta
EPP-ryhmä
Työryhmät
Suhteet EU:n ulkopuolella
Parliamentary Committees
Interparliamentary Delegations
EPP-ryhmä
Työryhmät
 • Varapuheenjohtaja johtaa
 • Drive the work of groups of committees under a particular theme
Suhteet EU:n ulkopuolella
 • Strategisia tavoitteitamme EU:n ulkopuolisissa suhteissa ohjaavat tietyistä alueista vastaavat varapuheenjohtajat
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Parliamentary Committees
 • Ryhmän jäsenet istuvat kaikissa valiokunnissa
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the committees
 • Jotkut ovat ryhmän koordinaattoreita tai varakoordinaattoreita
Suhteet EU:n ulkopuolella
 • Strategisia tavoitteitamme EU:n ulkopuolisissa suhteissa ohjaavat tietyistä alueista vastaavat varapuheenjohtajat
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Interparliamentary Delegations
 • Members from the Group sit in all Interparliamentary Delegations
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the delegations
 • Viime vuosina parlamenttien välisten valtuuskuntien työ on tullut entistä tärkeämmäksi, siitä on tosiasiassa tullut parlamentaarisen diplomatian muoto. Ne kehittävät parlamentin ulkosuhteita erityisten valtioiden kanssa tai tietyn alueen valtioryhmän kanssa

Manfred Weber johtaa ryhmäämme EPP-ryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa. EPP-ryhmän jäsenet valitsivat hänet puheenjohtajaksi 4.6.2014 kahden ja puolen vuoden kaudelle, jota voidaan jatkaa. Puheenjohtajisto, työvaliokunta ja työryhmät avustavat Weberiä monenlaisissa asioissa Euroopan parlamentissa.

Puheenjohtajisto koostuu ryhmän puheenjohtajasta ja kymmenestä varapuheenjohtajasta, jotka johtavat työryhmiä ja muuta parlamentaarista työtä. Puheenjohtajisto ohjaa jäseniämme täysistunnoissa ja edustaa ryhmäämme ulkoisesti.

Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajiston lisäksi kansallisten delegaatioiden puheenjohtajat ja muut Euroopan parlamentin johtotehtäviin nimitetyt jäsenet (koko lista löytyy ohjesäännöstä). Työvaliokunta on vastuussa parlamentaaristen täysistuntojen valmistelusta sekä ryhmällemme tärkeiden asioiden esille tuomisesta kansallisten delegaatioiden näkökulmasta.

EPP-ryhmän korkein päättävä elin eli ryhmäkokous koostuu kaikista ryhmän jäsenistä. Ryhmäkokouksen rooliin kuuluu tehdä päätökset kaikista poliittisista kysymyksistä, joihin ryhmä ottaa kantaa niin parlamentin sisä- kuin ulkopuolellakin; valita ryhmän puheenjohtajisto; muodostaa työryhmät sekä nimittää ryhmän jäsenten niihin Euroopan parlamentin johtotehtäviin, jotka on annettu EPP-ryhmälle.

A
Puheenjohtaja
 • Manfred Weber
B
Puheenjohtajisto
 • Puheenjohtaja
 • Kymmenen varapuheenjohtajaa
C
Bureau
 • Puheenjohtajisto
 • Kansallisten delegaatioiden puheenjohtajat
 • Vice-Presidents and Quaestors of Parliament belonging to the Group
 • EP Committee Chairs belonging to the Group
 • Group Coordinators within EP Committees
 • EPP-puolueen puheenjohtaja ja pääsihteeri, jos he ovat myös meppejä
 • Yksi valittu jäsen jokaista kymmentä kansallisen delegaation jäsentä kohti
D
Group Assembly
 • Kaikki ryhmän jäsenet
 • Jäsenet ovat myös kansallisen delegaationsa jäseniä
 • ja ovat järjestäytyneet ryhmässä kansallisten delegaatioiden mukaan
E
Sihteeristömme
 • Secretary-General, seven Directors and Group staff
 • Varmistaa ryhmän työn sujuvan etenemisen
 • Hoitaa hallinnolllisia ja avustavia tehtäviä

Our Delegations

Group Members from each EU Member State are brought together through delegations from their countries. Each delegation’s Head of Delegation represents a national party, or a delegation made from several national parties, within the Group.

Itävalta

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Kroatia

HR

Kypros

CY

Tšekki

CZ

Tanska

DK

Viro

EE

Suomi

FI

Ranska

FR

Saksa

DE

Kreikka

GR

Unkari

HU

Irlanti

IE

Italia

IT

Latvia

LV

Liettua

LT

Luxemburg

LU

Malta

MT

Alankomaat

NL

Puola

PL

Portugali

PT

Romania

RO

Slovakia

SK

Slovenia

SI

Espanja

ES

Ruotsi

SE

Sivun alkuun