Potraty zostanú v národnej kompetencii napriek snahám maltských labouristických poslancov

11.04.2024 14:10

Potraty zostanú v národnej kompetencii napriek snahám maltských labouristických poslancov

Dôležité upozornenie
Tu uvedené pohľady sú názorom národnej delegácie a nie vždy odzrkadlujú názory  celého poslaneckého klubu
Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
David Casa, poslanec Európskeho parlamentu

Robert Abela by sa mal vyjadriť k potratom

Počas dnešného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Bruseli sa hlasovalo o uznesení, v ktorom sa požaduje, aby boli interrupcie zahrnuté do Charty základných práv. Uznesenie podpísal poslanec Európskeho parlamentu za stranu Partit Laburista Cyrus Engerer. V komentári po hlasovaní vedúci delegácie PN v Európskom parlamente David Casa uviedol:

"Neustále snahy zasahovať do národných kompetencií, pokiaľ ide o zákony o interrupciách, sú odsúdené na neúspech. Tieto návrhy sú v rozpore so zmluvami, ktoré možno meniť a dopĺňať len jednomyseľne. Žiadne uznesenie to nezmení. Je však odsúdeniahodné, že poslanci Európskeho parlamentu z Labouristickej strany stoja na čele výzvy na zavedenie interrupcií pre obyvateľov Malty a Goza."

V období pred vstupom Malty do Európskej únie vtedajšia vláda vyjednala spoľahlivé záruky, aby sa zabezpečilo, že takéto záležitosti nebudú maltskému ľudu vnucované proti jeho vôli, najmä prostredníctvom protokolu č. 7 k zmluve o pristúpení.

"Postoj PL k interrupciám je otázny už po skrytých pokusoch o ich zavedenie v minulom roku, keď boli navrhnuté zmeny v trestnom zákonníku, ktoré boli následne stiahnuté v dôsledku pobúrenia verejnosti. Robert Abela by mal vyjsť s pravdou von a jasne povedať, či podporuje konanie svojich poslancov v Európskom parlamente, keď jeden z nich rezolúciu spolupodpísal a z delegácie 4 poslancov hlasovala proti len polovica."

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 177 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah