Abortus blijft een nationale bevoegdheid ondanks inspanningen van Maltese Labour-parlementsleden

11.04.2024 14:10

Abortus blijft een nationale bevoegdheid ondanks inspanningen van Maltese Labour-parlementsleden

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
David Casa, lid van het Europees Parlement

Robert Abela moet in het reine komen met abortus

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Brussel is vandaag gestemd over een resolutie waarin wordt opgeroepen om abortus op te nemen in het Handvest van de grondrechten. De resolutie was medeondertekend door Parlementslid Cyrus Engerer van Partit Laburista. In een commentaar na de stemming verklaarde het PN Hoofd van de Delegatie in het Europees Parlement David Casa:

"Voortdurende pogingen om inbreuk te maken op de nationale bevoegdheden als het gaat om de abortuswetgeving zijn gedoemd te mislukken. Deze voorstellen zijn in strijd met de Verdragen die alleen met eenparigheid van stemmen kunnen worden gewijzigd. Geen enkele resolutie zal dat veranderen. Maar het is afkeurenswaardig dat de eigen leden van de Labour Party in het Europees Parlement het voortouw nemen om op te roepen tot het opleggen van abortus aan de mensen van Malta en Gozo".

In de aanloop naar Malta's toetreding tot de Europese Unie had de toenmalige regering robuuste waarborgen bedongen om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken niet tegen de wil van de Maltese bevolking zouden worden opgedrongen, in het bijzonder door middel van Protocol 7 bij het Toetredingsverdrag.

"Het standpunt van de PL over abortus is al twijfelachtig na de heimelijke pogingen om het vorig jaar in te voeren toen er wijzigingen werden voorgesteld in het wetboek van strafrecht die vervolgens werden teruggetrokken als gevolg van de publieke verontwaardiging. Robert Abela zou schoon schip moeten maken en duidelijk moeten maken of hij de acties van zijn Europarlementariërs in het Europees Parlement steunt wanneer één van hen de resolutie medeondertekent en van een delegatie van 4 Europarlementariërs slechts de helft tegen stemt."

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud