Abort jääb riiklikuks pädevuseks, hoolimata Malta leiboristlike parlamendiliikmete jõupingutustest

11.04.2024 14:10

Abort jääb riiklikuks pädevuseks, hoolimata Malta leiboristlike parlamendiliikmete jõupingutustest

Oluline märkus
Siin esitatud rahvusdelegatsiooni seisukohad ei pruugi alati kattuda fraktsiooni kui terviku seisukohtadega
Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Euroopa Parlamendi liige David Casa

Robert Abela peaks abordi osas puhtalt välja astuma

Täna hääletati Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärgul Brüsselis resolutsiooni üle, milles nõutakse abordi lisamist põhiõiguste hartasse. Resolutsiooni allkirjastas ka Partit Laburista Euroopa Parlamendi liige Cyrus Engerer. Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht David Casa ütles pärast hääletust järgmist:

"Pidevad katsed sekkuda riiklikesse pädevustesse, kui tegemist on abordiseadustega, on määratud ebaõnnestuma. Need ettepanekud on vastuolus aluslepingutega, mida saab muuta ainult ühehäälselt. Ükski resolutsioon ei muuda seda. Kuid on hukkamõistetav, et Tööpartei enda Euroopa Parlamendi liikmed juhivad üleskutset nõuda abordi kehtestamist Malta ja Gozo elanikele."

Enne Malta ühinemist Euroopa Liiduga pidas tollane valitsus läbirääkimisi tugevate kaitsemeetmete üle, et tagada, et selliseid küsimusi ei sunnita maltalastele nende tahte vastaselt peale, eelkõige ühinemislepingu protokolli nr 7 kaudu.

"PLi seisukoht abordi suhtes on juba praegu küsitav pärast varjatud katseid seda kehtestada eelmisel aastal, kui kriminaalkoodeksisse tehti ettepanek muudatuste tegemiseks, mis hiljem avaliku pahameele tõttu tagasi võeti. Robert Abela peaks tulema välja ja ütlema selgelt, kas ta toetab oma Euroopa Parlamendi liikmete tegevust Euroopa Parlamendis, kui üks neist kirjutas resolutsioonile kaasa ja 4 liikmest koosnevast delegatsioonist hääletas vaid pooled selle vastu."

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave