Abortti pysyy kansallisen toimivallan piirissä Maltan työväenpuolueen europarlamentaarikkojen ponnisteluista huolimatta

11.04.2024 14:10

Abortti pysyy kansallisen toimivallan piirissä Maltan työväenpuolueen europarlamentaarikkojen ponnisteluista huolimatta

Tärkeä huomio
Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä
Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Euroopan parlamentin jäsen David Casa

Robert Abelan pitäisi kertoa abortista

Euroopan parlamentin täysistunnossa Brysselissä äänestettiin tänään päätöslauselmasta, jossa vaadittiin abortin sisällyttämistä perusoikeuskirjaan. Päätöslauselman allekirjoitti Partit Laburista -puolueen jäsen Cyrus Engerer. Äänestyksen jälkeen PN:n Euroopan parlamentin valtuuskunnan johtaja David Casa totesi:

"Jatkuvat yritykset puuttua kansalliseen toimivaltaan aborttilainsäädännön osalta ovat tuomittuja epäonnistumaan. Nämä ehdotukset ovat ristiriidassa perussopimusten kanssa, joita voidaan muuttaa vain yksimielisesti. Mikään päätöslauselma ei muuta sitä. On kuitenkin tuomittavaa, että työväenpuolueen omat Euroopan parlamentin jäsenet johtavat hyökkäystä, jossa vaaditaan abortin määräämistä Maltan ja Gozon kansalle".

Maltan Euroopan unioniin liittymistä edeltävänä aikana silloinen hallitus oli neuvotellut vankat takeet sen varmistamiseksi, että tällaisia asioita ei pakotettaisi Maltan kansalle vastoin sen tahtoa, erityisesti liittymissopimuksen pöytäkirjassa nro 7. Liittymissopimuksen pöytäkirjassa nro 7 määrätään, että Maltan kansalle ei voida määrätä aborttia.

"PL:n kanta aborttiin on jo nyt kyseenalainen sen jälkeen, kun sitä yritettiin ottaa käyttöön viime vuonna, kun rikoslakiin ehdotettiin muutoksia, jotka myöhemmin peruttiin takaisin yleisen paheksunnan seurauksena. Robert Abelan pitäisi kertoa suoraan ja selkeästi, tukeeko hän Euroopan parlamentissa olevien Euroopan parlamentin jäsenten toimia, kun yksi heistä allekirjoitti päätöslauselman ja neljän jäsenen valtuuskunnasta vain puolet äänesti sitä vastaan."

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö