Dohoda o zdravotnom postihnutí v EÚ schválená vo výbore

19.03.2024 10:31

Dohoda o zdravotnom postihnutí v EÚ schválená vo výbore

Dôležité upozornenie
Tu uvedené pohľady sú názorom národnej delegácie a nie vždy odzrkadlujú názory  celého poslaneckého klubu
Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
David Casa, poslanec Európskeho parlamentu

Karta zdravotne postihnutého EÚ je o krok bližšie k realizácii po tom, čo predbežná dohoda, ktorú v mene Európskej ľudovej strany vyrokoval poslanec David Casa, získala obrovskú podporu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.

"Tento právny predpis bude mať konkrétny pozitívny vplyv na životy občanov, keďže zabezpečuje slobodu pohybu pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí pri cestovaní stále narážajú na prekážky," uviedol Casa.

"Osoba s uznaným zdravotným postihnutím, ktorej je na Malte priznaný osobitný prístup, by mala nájsť podporu, ktorú potrebuje, aj v zahraničí," argumentoval Casa, "bez toho, aby musela všetko dokazovať znova alebo podstupovať procedúry len preto, aby mohla krátkodobo cestovať.

"Dnes sme bližšie ako kedykoľvek predtým k tomu, aby sa to stalo skutočnosťou."

Casa trval na dôležitosti účinného presadzovania, najmä pokiaľ ide o prístup k informáciám, a potvrdil: "Príjemcovia týchto posilnených práv musia poznať svoje práva, aby ich mohli využívať, a preto sme zabezpečili prísnu požiadavku na informácie, vďaka ktorej sú dostupné dávky jasné v každej krajine.

"Samozrejme, po podpísaní zákona by mali vlády zabezpečiť jeho rýchlu transpozíciu," vyzval Casa.

Po dnešnom schválení vo výbore bude preukaz zdravotne postihnutého a parkovací preukaz EÚ smerovať na konečné schválenie Európskym parlamentom na aprílovom plenárnom zasadnutí.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah