EU:n vammaiskorttisopimus hyväksyttiin komiteassa

19.03.2024 10:31

EU:n vammaiskorttisopimus hyväksyttiin komiteassa

Tärkeä huomio
Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä
Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Euroopan parlamentin jäsen David Casa

EU:n vammaiskortti on askeleen lähempänä todellisuutta, kun Euroopan parlamentin jäsenen David Casan EPP:n puolesta neuvottelema alustava sopimus sai valtaisan tuen työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalta.

"Tällä lainsäädännöllä on konkreettinen myönteinen vaikutus kansalaisten elämään, sillä se turvaa liikkumisvapauden vammaisille, jotka edelleen kohtaavat esteitä matkustaessaan", Casa totesi.

"Henkilön, jolla on tunnustettu vamma ja jolle on myönnetty Maltalla erityisoikeudet, pitäisi saada tarvitsemansa tuki myös ulkomailla", Casa totesi, "ilman, että hänen tarvitsee todistaa kaikki todisteet uudestaan tai käydä läpi menettelyjä vain voidakseen matkustaa lyhyellä aikavälillä".

"Tänään olemme lähempänä kuin koskaan sen varmistamista, että tämä on todellisuutta."

Casa korosti tehokkaan täytäntöönpanon merkitystä erityisesti tiedonsaannin osalta ja totesi: "Näiden vahvistettujen oikeuksien edunsaajien on tiedettävä oikeutensa, jotta he voivat nauttia niistä, ja siksi varmistimme vahvan tiedonsaantivaatimuksen, joka tekee saatavissa olevat etuudet selviksi jokaisessa maassa".

"Tietenkin sen jälkeen, kun laki on allekirjoitettu, hallitusten olisi varmistettava, että se saatetaan nopeasti osaksi kansallista lainsäädäntöä", Casa kehotti.

Valiokunnan tämänpäiväisen hyväksynnän jälkeen EU:n vammaiskortti ja pysäköintikortti menevät Euroopan parlamentin lopulliseen hyväksyntään huhtikuun täysistunnossa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö