Komitee kiitis heaks ELi puuetunnistuse lepingu

19.03.2024 10:31

Komitee kiitis heaks ELi puuetunnistuse lepingu

Oluline märkus
Siin esitatud rahvusdelegatsiooni seisukohad ei pruugi alati kattuda fraktsiooni kui terviku seisukohtadega
Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Euroopa Parlamendi liige David Casa

ELi puuetega inimeste kaart on sammu võrra lähemal tegelikkuseks saamisele pärast seda, kui Euroopa Parlamendi liikme David Casa poolt EPP nimel läbi räägitud esialgne kokkulepe sai tööhõive- ja sotsiaalkomisjonilt ülekaaluka toetuse.

"Sellel õigusaktil on konkreetne positiivne mõju kodanike elule, sest see tagab liikumisvabaduse puuetega inimestele, kes leiavad reisimisel ikka veel takistusi," märkis Casa.

"Tunnustatud puudega inimene, kellele on Maltal antud eriline juurdepääs, peaks leidma vajaliku toetuse ka välismaal," väitis Casa, "ilma et ta peaks uuesti tõestama oma õigusi või läbima menetlusi üksnes lühiajaliseks reisimiseks.

"Täna oleme lähemal kui kunagi varem selle tagamisele, et see oleks reaalsus."

Casa rõhutas tõhusa jõustamise tähtsust, eriti seoses teabele juurdepääsuga, kinnitades: "Nende tugevdatud õiguste saajad peavad teadma oma õigusi, et neid kasutada, mistõttu me tagasime tugeva teavitamisnõude, mis teeb kättesaadavad hüvitised igas riigis selgeks.

"Loomulikult peaksid valitsused pärast seaduse allkirjastamist tagama selle kiire ülevõtmise," kutsus Casa üles.

Pärast tänast komisjonipoolset heakskiitu läheb ELi puuetega inimeste kaart ja parkimiskaart aprillis toimuval täiskogu istungil Euroopa Parlamendi lõpliku heakskiidu saamiseks.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave