Bugete

Un buget care să reflecte prioritățile UE

Prioritățile noastre privind bugetul sunt foarte clare: stimularea competitivității, protejarea persoanelor vulnerabile, consolidarea apărării și securității UE, stabilizarea țărilor din vecinătatea noastră imediată și asigurarea faptului că vom crește de o manieră favorabilă incluziunii și în moduri pe care societățile și planeta noastră le pot susține.

Grupul PPE este conștient de responsabilitatea sa față de cetățenii UE și față de rolul său în gestionarea resurselor UE - în definitiv, structura și dimensiunea bugetului UE au un efect direct asupra vieților oamenilor.

Astfel, credem că cetățenii UE sunt întotdeauna obiectivul prioritar al tuturor bugetelor UE; viețile lor sunt afectate de modul în care alegem să cheltuim resursele. Suntem conștienți în special de responsabilitatea noastră față de generațiile viitoare: trebuie să permitem UE să facă față noilor realități cu care se vor confrunta tinerii noștri, pe care trebuie să-i capacităm astfel încât să facă față viitorului cu încredere.

Credem cu tărie că cheltuielile UE ar trebui să fie avantajoase din punct de vedere economic și că bugetul ar trebui mai degrabă să reflecte prioritățile UE decât să fie orientat de interesele naționale. În acest scop, sprijinim un sistem de resurse proprii pentru UE, reducând dezbaterile privind ponderea contribuțiilor naționale în cadrul Consiliului.

În plus, considerăm, de asemenea, că bugetul UE ar trebui să fie utilizat pentru a restabili încrederea și a consolida dialogul cu cetățenii, precum și pentru a crea sinergii mai mari cu parlamentele naționale și regionale.

In curs

No result

Poziții similare

Buget, agricultură și fonduri regionale

Conținut conex

stiri 02.05.2018 - 13:18
news 02.05.2018 - 13:18
POLITICI STRUCTURALE ȘI BUGETARE

CFM, așa încep discuțiile pentru Bugetul UE

"Banii din bugetul Uniunii Europene (UE) sunt destinați investiților. Menirea lor este de a asigura un v...

stiri 13.09.2016 - 17:36
news 13.09.2016 - 17:36
POLITICI STRUCTURALE ȘI BUGETARE

Grupul PPE respinge reducerea bugetului pentru 2017

"Niciun cetățean european nu va înțelege de ce statele membre care cer relansarea creșterii eco...

stiri 12.10.2015 - 14:27
news 12.10.2015 - 14:27
POLITICI STRUCTURALE ȘI BUGETARE AFACERI INTERNE ȘI JURIDICE

Rectificare bugetara pentru a raspunde crizei refugiatilor

Astăzi, Comisia pentru bugete a adoptat proiectul de buget rectificativ (PBR) 7/2015, care ...

stiri 24.06.2015 - 14:00
news 24.06.2015 - 14:00
POLITICI STRUCTURALE ȘI BUGETARE ECONOMIE ȘI MEDIU

Planul Juncker: a sosit timpul să îl folosim

"Grupul PPE a susținut EFSI de la început, din momentul cind președintele Juncker l-a prezentat ca p...

Încărcaţi mai mult +