Afaceri juridice şi afaceri interne

Drepturi fundamentale și respectarea statului de drept

Vrem o Uniune Europeană în care cetățenii să beneficieze de drepturile lor fundamentale și în care statul de drept este pe deplin respectat. Grupul nostru de lucru pentru afaceri juridice și interne se concentrează pe realizarea acestui lucru. Ne ocupăm ocupă, de asemenea, de alte chestiuni majore, cum ar fi migrația, libertățile civile, egalitatea de gen și problemele educaționale, constituționale și juridice.

Grupul nostru a făcut progrese extraordinare într-o serie de domenii, de la asigurarea granițelor, astfel încât europenii să continue să se bucure de cele patru libertăți, la lupta împotriva terorismului și a fraudei și creșterea protecției victimelor. Am impus crearea unei Serviciu European de Pază de Frontieră și de Coastă (Frontex), am susținut verificările electronice ale tuturor cetățenilor care trec frontierele externe ale Europei. De asemenea am reușit să transparentizăm companiile aeriene care pun la dispoziție datele pasagerilor ce zboară în Europa și am actualizat cadrul juridic privind terorismul pe continent pentru a pune sfârșit finanțării acestuia.

Astăzi lucrăm la o abordare europeană comună privind politica în materie de imigrație și azil. Creșterea economică care necesită un cadru legal care să asigure o protecție eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală atât online, cât și offline, protecția drepturilor de proprietate intelectuală în era digitală este, de asemenea, pe agenda noastră.

Președinte

Paulo RANGEL

Comissi din acest grup de lucru

Afaceri constituționale

Preocupările cetățenilor sunt puse pe primul loc De asemenea, comisia lucrează la îmbunătățirea modului în care sunt reglem...

Afaceri juridice

Protejarea legislației europene și protejarea drepturilor europenilor Printre celelalte responsabilități ale comisiei se numără Statutul deputaților și Statutu...

Cultură și educație

Îmbunătățirea cunoștințelor și a culturii europene Domeniul său de competență este destul de vast, dat fiind că acoperă subiecte legate de politic...

Drepturile femeilor și egalitatea de gen

Eliminarea discriminării pe criterii de gen Comisia este responsabilă cu definirea, promovarea și protejarea dr...

Libertăți civile, justiție și afaceri interne

Protejarea drepturilor în Europa și în afara acesteia Normele în materie de migrație ș...

Petiții

Îmbunătățirea legislației viitoare La nivel practic, Comisia pentru petiții este competentă în procesarea petițiilor și în relațiile cu Ombudsma...

Utilizarea Pegasus și a altor programe de spionaj echivalente

Comisia de anchetă pentru examinarea utilizării Pegasus și a altor programe de spionaj ec...

Poziții similare

Afaceri juridice şi afaceri interne

Related Position Papers

No result

Contact