Innovatie

19.10.2018

Innovatie

Nieuwe Europese innovatiekampioenen stimuleren

Eeuwenlang speelde Europa een voortrekkersrol op het vlak van wereldwijde innovatie, maar inmiddels lopen we volledig achter op de VS en Azië. Europa heeft het potentieel om opnieuw aan de leiding te gaan bij de volgende digitale golf, die al bezig is onze traditionele bedrijfstakken en onze huishoudens te revolutioneren.

Om die taak te verwezenlijken, geloven wij in een regelgevingskader dat de juiste voorwaarden schept om samenlevingen innovatie te laten omarmen en dat ervoor zorgt dat er genoeg financiering beschikbaar is. Een omgeving waarin nieuwe Europese innovatiekampioenen zoals Airbus een kans krijgen. Wij moeten onze onderzoeksprogramma’s op het gebied van kunstmatige intelligentie verbeteren en tegelijkertijd duidelijke ethische en sociale normen vast te stellen.

Mensen die ideeën ten uitvoer brengen voor mensen

Innovatie draait om het ten uitvoer brengen van ideeën door en voor mensen - e-gezondheid, aangesloten vervoersnetwerken, slimme stedelijke planning, duurzame landbouw, inschakeling van mensen met een handicap. Innovatie draait niet om winnaars en verliezers. Waar het om gaat is veranderingen ten dienste van Europeanen. Onze onderwijsstelsels moeten kinderen al op jonge leeftijd digitaal geletterd maken en de juiste vaardigheden in contact brengen met de juiste kansen. Europa zou innovatie verder moeten nastreven als middel om participatie in de maatschappij simpeler te maken - denk hierbij aan elektronisch stemmen en een papierloze administratie.

Wij staan voor een innovatiebeleid op basis van waarden, niet algoritmen. We willen geen beleid onder leiding van technologische reuzen of autoritaire overheden. De Europese manier van leven heeft alle ingrediënten voor succes: waarden, een eerlijke sociale markteconomie, creatieve capaciteiten en stabiele democratieën. Deze concurrentievoordelen hebben industriële succesverhalen, uitstekende onderzoekscapaciteiten, betrouwbare onderwijsstelsels en de sterkste consumentenmacht ter wereld opgeleverd. Als we dit alles willen bewaren, moet Europa nieuwe ondernemingsmodellen aanmoedigen die nieuwe banen scheppen en tegelijkertijd onze sociale normen handhaven.