Veilige grenzen, veilig Europa: een Europees asiel- en migratiebeleid dat verwelkomt en beschermt

15.02.2024

Veilige grenzen, veilig Europa: een Europees asiel- en migratiebeleid dat verwelkomt en beschermt

Boten waarmee migranten de Middellandse Zee overstaken zijn achtergelaten op de stranden van Lampedusa, een klein eiland ten zuiden van Sicilië.

De grenzen van de Europese Unie staan onder grote druk. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben we meer dan 4 miljoen vluchtelingen verwelkomd, maar we hebben ook te maken gehad met pogingen van Wit-Rusland en Rusland om migranten als wapen te gebruiken. In Zuid-Europa is het aantal mensen dat illegaal Europa binnenkomt sinds vorig jaar verdubbeld. We hebben allemaal de overvolle opvangcentra en de wrakken - want boten kunnen het niet genoemd worden - gezien die mensenhandelaars gebruiken om mensen naar hun dood in de Middellandse Zee te sturen. Voor de EVP-fractie, is het duidelijk: Europa moet meer aanwezig zijn aan onze grenzen.

Want, voor één op de drie Europese burgers is migratie de grootste uitdaging waar Europa vandaag voor staat. Onze burgers hebben gelijk: migratie is een uitdaging, maar een uitdaging die we kunnen overwinnen. De extreemrechtse en linkse partijen willen ons laten geloven dat we moeten kiezen tussen een open Europa en een veilig Europa. Niets is minder waar: we kunnen en moeten beide hebben. We moeten onze grenzen sluiten voor bedreigingen, mensensmokkelaars en criminaliteit. Onze grenzen moeten alleen geopend worden voor degenen die op een veilige, legale en waardige manier naar Europa willen komen. Veel van de geloofwaardigheid van Europa zal afhangen van ons vermogen om beleid te voeren waardoor mensen zich veilig voelen.

We moeten onze grenzen sluiten voor bedreigingen, mensensmokkelaars en criminaliteit. Onze grenzen moeten alleen geopend worden voor degenen die op een veilige, legale en waardige manier naar Europa willen komen. Veel van de geloofwaardigheid van Europa zal afhangen van ons vermogen om beleid te voeren waardoor mensen zich veilig voelen.

In de afgelopen jaren hebben populistische rechtse politici angst verspreid zonder ook maar iets te doen om onze grenzen te veiliger te maken - ze hebben bijvoorbeeld altijd tegen Frontex gestemd. De Socialisten en de Groenen hebben belangrijke discussies over migratie in het Europees Parlement vertraagd of zelfs geblokkeerd. Het leiderschap van de EVP-fractie daarentegen heeft het Europees migratiebeleid vooruitgeholpen. We zijn eens geworden over het nieuwe migratie- en asielpact, hebben Frontex versterkt met de opbouw van een permanent korps van maximaal 10.000 officieren, hebben fysieke infrastructuur aan de buitengrenzen van de EU gefinancierd en nauwere samenwerking met Tunesië geïnitieerd. Onze inspanningen hebben een veilig en gastvrij Europa binnen bereik gebracht. Nu is het tijd om er werkelijkheid van te maken.

Ten eerste hebben we veilige grenzen nodig die de handel van mensensmokkelaars stopt. Meer dan 90 procent van de irreguliere migranten betaalt smokkelaars. Mensenhandel is een multimiljardenindustrie, flexibel, meedogenloos en vaak gesteund door overheden die de Europese Unie willen destabiliseren. Onze beste gemeenschappelijke instrumenten zijn Frontex, om onze grenzen te versterken, en Europol, om de politiesamenwerking te verbeteren en onderzoek naar criminele netwerken en mensensmokkel te ondersteunen. De EVP-fractie wil het aantal Frontex-medewerkers verdrievoudigen tot 30.000 personeelsleden, waardoor het een sterkere grens- en kustwacht met meer handhavingsbevoegdheden wordt. Onveiligheid aan de grens is een echte dreiging, daarom zijn wij bereid om grensbescherming te overwegen wanneer en waar nodig. De EVP-fractie wil de capaciteit van Europol versterken om lidstaten te ondersteunen in hun strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel door een nieuw Europees Centrum voor Mensensmokkel binnen Europol op te richten. Dit centrum zal strategische, operationele en technische steun verlenen aan nationale autoriteiten, en hierbij andere relevante EU-agentschappen zoals Frontex en Eurojust systematisch betrekken.

Wat we zien is vaak slechts het laatste stuk van een verschrikkelijke reis. Een reis die veel verder weg begon. We moeten mensen ervan weerhouden te vertrekken door asielaanvragen te verwerken in EU-opvangcentra buiten de EU, waar asielzoekers veilig kunnen worden opgevangen en hun claims op een efficiënte, waardige en humane manier kunnen worden beoordeeld. We moeten ook terugnameovereenkomsten sluiten en nauw samenwerken met alle belangrijke derde landen van herkomst en doorreis, om hun opvang- en grenscapaciteit te versterken en te voorkomen dat migranten aan wanhopige en dodelijke reizen beginnen. Samenwerking bevordert meer samenwerking, en Europa heeft alle troeven in handen om gelijkwaardige partnerschapen met Afrikaanse landen op te bouwen. Samen kunnen we de diepere oorzaken van migratie aanpakken, braindrain tegengaan en ervoor zorgen dat geschoolde werknemers die toegang willen krijgen tot onze arbeidsmarkt daartoe de beste omstandigheden krijgen.

De Europese burgers willen niet kiezen tussen de haat van extreemrechts en de onwetendheid van links; Europeanen willen een plan om Europa veilig en gastvrij te maken. De EVP-fractie is de enige fractie die dit kan waarmaken. Voor ons gaan asiel en migratie niet over angst of ideologie. Het gaat om solidariteit en veiligheid, omdat het een niet zonder het ander kan bestaan. Veilige grenzen betekenen een veilig Europa.

Verken de visie van de EVP-fractie voor een verenigd en veilig Europa met economische kracht en sociale verantwoordelijkheid. Wij willen ervoor zorgen dat elke Europeaan, ongeacht hun achtergrond, een eerlijke kans heeft om zijn of haar brood te verdienen en de Europese levensstijl te omarmen. Meer informatie over de prioriteiten van de EVP-fractie: Een Europa dat JOU beschermt.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud