committee

Sajd

Is-sajd simplifikat u sostenibbli

Il-politika tas-sajd jeħtiġilha tirrikonċilja l-interessi ta' firxa wiesgħa ta' persuni interessati, filwaqt li tissalvagwardja l-vijabbiltà fit-tul tal-ambjent tal-baħar u tal-istokkijiet tal-ħut, l-għajxien tas-sajjieda u l-futur tal-industriji relatati mas-sajd u tal-komunitajiet tal-kosta.

Il-Grupp tal-PPE ħares l-għajxien ta' sajjieda tal-flotta tat-Tramuntana billi appoġġja qafas ta' regoli li jippermettu s-sajd sostenibbli fil-Baħar tat-Tramuntana. Tħabatna għal regoli ġodda li jissimplifikaw il-miżuri li dawn is-sajjieda jużaw biex jaqbdu l-ħut, filwaqt li fassalna l-miżuri għall-ħtiġijiet speċifiċi ta' kull żona tas-sajd, hekk li ġibna aktar flessibbiltà fis-settur kollu filwaqt li żammejna l-għan prinċipali: is-sostenibbiltà tar-riżorsi tas-sajd.