Kaip išgelbėti nevyriausybines organizacijas nuo "Qatargate" juodosios avies

01.03.2023

Kaip išgelbėti nevyriausybines organizacijas nuo "Qatargate" juodosios avies

Euro banknotai lagaminėlyje

Milijonai nevyriausybinių organizacijų (NVO) kasdien atlieka puikų darbą tiek vietos, tiek pasaulio mastu. Jos padeda keisti pasaulį savo nišoje, o jų sunkiai dirbantys darbuotojai nusipelno susižavėjimo ir pagarbos.

Tačiau, kaip ir bet kurioje kitoje visuomeninėje veikloje, yra nesąžiningų žmonių, kurie naudojasi nevyriausybinėmis organizacijomis kaip priedanga kyšiams duoti, neskaidriai lobizmui ir prekybai įtaka, kaip parodė vadinamoji "Qatargate" byla. Šiame skandale buvęs Parlamento narys, buvęs viceprezidentas ir keli jų kolegos socialistai piktnaudžiavo sistema savo naudai. Džiugu, kad dabar jie susiduria su teisingumo kontrole. Tačiau ši byla parodė, kad turime sustiprinti kontrolę ir užkamšyti spragas, kad tokių korupcijos atvejų, kaip "Qatargate", būtų kuo labiau išvengta.

Mes, EPP frakcijos nariai, pasisakome už aiškius standartus ir skaidrias bei įgyvendinamas taisykles. Deja, ne visi Europos Parlamente yra pasirengę bendradarbiauti su mumis nuodugniai apmąstant ir tiriant "Qatargate" skandalą. Tai daugiausia kolegos iš socialistų ir žaliųjų frakcijų. Šiuo metu, kai institucijos patiria didžiulę pasitikėjimo krizę, mes visi turime stengtis atkurti pasitikėjimą.

Turime atskleisti juodąsias avis, kenkiančias mūsų ir visų teisėtų NVO visame pasaulyje darbui.

Milijonai eurų, kuriuos fiktyvios organizacijos, prisidengusios NVO vardu, susikrovė į kaltinamųjų lagaminus, yra didžiulis smūgis visiems, kurie bando vykdyti politiką protingai ir laikydamiesi taisyklių. Didžioji Parlamento ir kitų institucijų dauguma neturėtų būti maišoma su kyšius ėmusiais nusikaltėliais, o mes nenorime kaltinti visų NVO dėl kelių asmenų netinkamo elgesio. Jei norime atgauti piliečių pasitikėjimą, turime kovoti kartu. Turime demaskuoti juodąsias avis, kenkiančias mūsų ir visų teisėtų NVO visame pasaulyje darbui.

Siekdami, kad ES teisės aktų leidybos procesas būtų kuo skaidresnis, remiame Europos Parlamento pirmininkės Robertos Metsola pristatytas neatidėliotinas didesnio skaidrumo priemones. Tačiau mums taip pat reikia įsigilinti į skandalo esmę. Skubiai reikia atlikti išsamią išankstinę NVO finansinę patikrą prieš įtraukiant jas į skaidrumo registrą, įteisinti Europos Komisijos ir NVO sutartinių susitarimų skelbimą ir priimti atskirą NVO reglamentą, kuriame būtų pateikta aiški apibrėžtis ir sudarytos sąlygos žymias, didelio masto NVO traktuoti kaip bendroves, kurioms būtų taikomi tokie patys ataskaitų teikimo įpareigojimai.

Be to, raginame sukurti JAV Užsienio agentų registravimo akto atitikmenį Europoje. Reikia, kad trečiųjų šalių politikai ir lobistai registruotųsi ir atskleistų, kaip jie kreipiasi į ES įstatymų leidėjus, įskaitant oficialias sutartis. ELP frakcija toliau tęs darbą dėl konkrečių veiksmų Parlamento Biudžeto kontrolės komitete ir glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Audito Rūmais.

Neturėtume pamiršti, kad gyvename sunkiais laikais. Mūsų žemyne siaučia žiaurus karas. Susiduriame su ekonomikos ir energetikos krize. Kaip niekada svarbu, kad piliečiai galėtų pasitikėti mūsų Europos institucijomis ir jų teisėkūros procesu. Šioje kovoje esame vienoje pusėje su visomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios nori spręsti problemas. Turime nustatyti taisykles, kurios apsunkintų neskaidrių ir fiktyvių NVO galimybę slapstytis ir apgaudinėti ES institucijas. Esame pasiryžę ir atkakliai tęsime šią kovą, su socialistų ir žaliųjų parama ar be jos.

Pastabos redaktoriams

ELP frakcija yra didžiausia Europos Parlamento politinė frakcija, kurią sudaro 176 nariai iš visų valstybių narių

Kitas susijęs turinys