Jak zachránit nevládní organizace před černými ovcemi Qatargate

01.03.2023

Jak zachránit nevládní organizace před černými ovcemi Qatargate

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Eurobankovky v kufříku

Miliony nevládních organizací (NGO) odvádějí každý den vynikající práci, a to jak na místní, tak na celosvětové úrovni. Pomáhají měnit svět ve svém výklenku a jejich pracovití zaměstnanci si zaslouží obdiv a respekt.

Přesto se stejně jako v každé jiné veřejné činnosti najdou nepoctivci, kteří nevládní organizace využívají jako zástěrku pro uplácení a provádění netransparentního lobbingu a obchodování s vlivem, jak ukázala tzv. kauza Qatargate. V tomto skandálu bývalý poslanec, bývalý místopředseda parlamentu a několik jejich socialistických kolegů zneužili systém ve svůj prospěch. Jsou rádi, že nyní čelí kontrole justice. Případ však ukázal, že je třeba posílit kontrolu a zalepit mezery, aby se korupčním případům, jako je Qatargate, co nejvíce předcházelo.

My, členové skupiny EPP, se zasazujeme o jasné normy a transparentní a vymahatelná pravidla. Bohužel ne všichni v Evropském parlamentu jsou ochotni s námi spolupracovat na důkladné reflexi a vyšetřování skandálu Qatargate. Jedná se především o kolegy ze Socialistů a Zelených. Ve chvíli, kdy instituce čelí obrovské krizi důvěry, je na nás všech, abychom se pokusili důvěru obnovit.

Musíme odhalit černé ovce, které podkopávají naši práci a práci všech legitimních nevládních organizací na celém světě.

Miliony eur, které nastrkaly nastrčené organizace, maskované jako nevládní organizace, do kufrů obviněných, jsou obrovskou ranou pro nás všechny, kteří se snažíme dělat politiku rozumně a při dodržování pravidel. Drtivá většina Parlamentu a dalších institucí by neměla být směšována se zločinci, kteří brali úplatky, a nechceme vinit všechny nevládní organizace kvůli pochybení několika málo osob. Chceme-li získat zpět důvěru občanů, musíme bojovat společně. Musíme odhalit černé ovce, které podkopávají naši práci a práci všech legitimních nevládních organizací na celém světě.

Aby byl legislativní proces EU co nejtransparentnější, podporujeme okamžitá opatření pro větší transparentnost, která představila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola. Musíme se však také dostat k jádru skandálu. Naléhavě potřebujeme komplexní předběžnou finanční kontrolu nevládních organizací před jejich zařazením do rejstříku transparentnosti, formalizovat zveřejňování smluvních dohod mezi Evropskou komisí a nevládními organizacemi a samostatné nařízení o nevládních organizacích, které stanoví jasnou definici a umožní, aby se k významným a rozsáhlým nevládním organizacím přistupovalo jako k podnikům se stejnou oznamovací povinností.

Kromě toho požadujeme vytvoření evropské obdoby amerického zákona o registraci zahraničních agentů. Potřebujeme, aby se politici a lobbisté ze třetích zemí registrovali a zveřejňovali způsob, jakým přistupují k zákonodárcům EU, včetně formálních smluv. Skupina EPP bude dále pracovat na konkrétních krocích ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu a v úzké spolupráci s Evropským účetním dvorem.

Neměli bychom zapomínat, že žijeme v obtížné době. Na našem kontinentu zuří brutální válka. Čelíme hospodářské a energetické krizi. Je důležitější než kdy jindy, abychom občanům umožnili zachovat si důvěru v naše evropské instituce a jejich zákonodárný proces. V tomto boji stojíme na stejné straně se všemi nevládními organizacemi, které chtějí problémy řešit. Musíme nastavit pravidla, která ztíží netransparentním a fiktivním nevládním organizacím plížit se a klamat instituce EU. Jsme odhodláni a v tomto boji vytrváme, ať už s podporou socialistů a zelených, nebo bez ní.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 176 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace