ES finansuojamos NVO turi tapti skaidresnės

17.01.2024 13:32

ES finansuojamos NVO turi tapti skaidresnės

Svarbus pranešimas
Šis dokumentas buvo išverstas automatiškai.
Rodyti originalią versiją
Korupcija

Bet kuri organizacija, gaunanti finansavimą iš Europos Sąjungos, privalo atskleisti, kaip naudoja šias lėšas. Šis reikalavimas turi būti taikomas ir nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), kurių finansavimas iki šiol buvo tikrinamas ribotai. Šiandien Parlamentas nusprendė, kad ateityje visos ES finansuojamos nevyriausybinės organizacijos turės viešai atskleisti išsamią informaciją apie lėšų paskirstymą, įskaitant galutinių gavėjų tapatybę ir jų finansavimo šaltinį.

"Tai geras pirmas žingsnis teisinga linkme. Skaidrumas nėra vienakryptė gatvė. Jis turi būti taikomas visiems", - sako Europos Parlamento narys Markusas Pieperis (Markus Pieper), kuris parengė Parlamento pranešimą.

Ataskaitoje pabrėžiamas didelis įvairių sektorių NVO indėlis. Tačiau joje taip pat pabrėžiama, kad šiuo metu stebėsena vykdoma tik tiesiogiai NVO skiriamų ES lėšų atžvilgiu. Todėl ataskaitoje Europos Komisija raginama atidžiai išnagrinėti lėšų perskirstymą ir įvertinti, kaip jas panaudoja atskiri paramos gavėjai.

Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į 2022 m. gruodžio mėn. į viešumą iškilusį korupcijos skandalą "Qatargate", į kurį buvo įtraukti Europos Parlamento Socialistų frakcijos nariai ir pareigūnai. "Kai NVO bando daryti įtaką teisės aktams Parlamente ir tuo pačiu metu gauna pinigų iš Komisijos, būtina padaryti bent jau tai, kad tai būtų skaidru. Šia ataskaita mes pasiuntėme aiškų signalą, kad norint užkirsti kelią būsimiems kyšininkavimo skandalams, reikia daugiau skaidrumo", - sako A. Pieperis. Jis pridūrė, kad nepriimtina, jog kelios juodosios avys suterštų visų NVO reputaciją.

Nepaisydama kairiųjų frakcijų pasipriešinimo, EPP frakcija užtikrino, kad į Parlamento ataskaitą būtų įtrauktas ir raginimas NVO internete skelbti visus susitikimus su EP nariais, EP narių padėjėjais ar kitų ES institucijų atstovais. "Verslo lobistams taikomi standartai turi būti taikomi ir NVO. Džiaugiuosi, kad EPP frakcijos dėka Parlamentas šiandien pasiuntė dar stipresnį signalą. Tikiuosi, kad Komisija imsis skubių veiksmų", - sako A. Pieperis.

Ataskaitoje, be kita ko, taip pat siūloma sudaryti viešą NVO pašalinimo sąrašą, kad būtų užtikrinta, jog neapykantą kurstančioms ar religinį ekstremizmą propaguojančioms NVO būtų užkirstas kelias gauti ES lėšų.

Pastabos redaktoriams

ELP frakcija yra didžiausia Europos Parlamento politinė frakcija, kurią sudaro 179 nariai iš visų valstybių narių

Kitas susijęs turinys