Koostöö ELi riikidega

Sa oled valinud saadiku esindama oma riiki ja erakonda Euroopa tasandil. Sarnaste poliitiliste vaadetega saadikud jagunevad poliitilistesse fraktsioonidesse, moodustades seal valitud riigile vastavalt rahvusdelegatsioonid. Iga delegatsiooni juht esindab rahvuslikku erakonda või delegatsiooni, kuhu kuuluvad mitme rahvuserakonna liikmed.

Nööpnõel torgatud kaardile

Esindades sind Euroopa Parlamendis

MEPid esindavad sind Euroopa tasandil erinevates parlamendikomisjonides, kus on esindatud ka teiste riikide saadikud.

Komisjonides ja täiskoguistungitel seisavad nad paremtsentristlike poliitikate eest, milles fraktsioon on kokku leppinud ja millele tugineb meie poliitiline programm.

ERP fraktsioon lõi esimesena ametliku struktuuri tugevate sidemete loomiseks rahvusparlamentidesse kuuluvate ERP erakondadega.

Usume, et meie poliitiline dialoog rahvusparlamentidega on meile abiks, et aidata EL paremini vastata oma kodanike vajadustele. Lisaks tugevdab see ka meie prioriteetide ja algatuste õiguspärasust Euroopa Parlamendis.

Koos teeme paremad seadused, oleme kodanikele lähemal ja tugevdame demokraatiat Euroopas.

Mille eest me seisame

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Õigus- ja siseküsimused

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Majandus, tööhõive ja keskkond

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME