EU vil slå hårdt ned på kriminelle aktiver

12.12.2023 11:29

EU vil slå hårdt ned på kriminelle aktiver

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Hvidvaskning af penge

Nye EU-regler om beslaglæggelse af ulovlige kriminelle aktiver, som blev vedtaget i dag, vil styrke kampen mod organiseret kriminalitet. Under forhandlingerne lykkedes det hovedforhandleren, EPP MEP Loránt Vincze, at etablere et mere robust juridisk grundlag for EU. Det vil styrke myndighedernes mulighed for at identificere, indefryse og konfiskere kriminelle aktiver og samtidig fremme et bedre samarbejde mellem myndighederne, især i grænseoverskridende sager.

"Gennem vedholdenhed har vi forbedret Asset Recovery-kontorernes adgang til information og en lang række nye databaser, såsom bankkontoregistre, information om pant og lån eller information om kryptoaktiver. Parlamentet forbedrede også bestemmelserne om informationsudveksling og indefrysningsmuligheder i grænseoverskridende sager," siger Vincze.

Desuden blev Vinczes forslag om et nyt samarbejdsnetværk for inddrivelse og konfiskation af aktiver, der skal forbedre samarbejdet på tværs af myndigheder med ansvar for inddrivelse og forvaltning af aktiver, vedtaget med succes. Omfattende bestemmelser til beskyttelse af ofrenes rettigheder blev også prioriteret i forhandlingerne under sager om opsporing, indefrysning og konfiskation af aktiver, med vægt på restitution og kompensation. Det er vigtigt, at forslaget udvider lovgivningens anvendelsesområde til en bredere vifte af forbrydelser, især dem, der begås af kriminelle organisationer.

Den nyligt ændrede lovgivning vil give de kompetente myndigheder adgang til og søgemuligheder i medlemsstaternes centraliserede bankkontoregistre via et enkelt adgangspunkt. Denne strømlinede proces vil gøre det muligt for myndighederne hurtigt at afgøre, om en person har bankkonti i andre medlemsstater, hvilket vil fremskynde sådanne efterforskninger.

"Den nye lovgivning vil styrke EU's evne til at slå ned på ulovlig kriminel aktivitet og hjælpe de relevante myndigheder med at identificere og beslaglægge deres ulovlige overskud meget hurtigere," tilføjede Vincze.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold