EU aikoo puuttua rikollisten varallisuuteen

12.12.2023 11:29

EU aikoo puuttua rikollisten varallisuuteen

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Rahanpesu

Tänään sovitut uudet EU:n säännöt laittoman rikollisen omaisuuden takavarikoimisesta tehostavat järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Neuvottelujen pääneuvottelija, EPP-ryhmän jäsen Loránt Vincze onnistui neuvotteluissa luomaan unionille vankemman oikeusperustan. Tämä vahvistaa viranomaisten kykyä tunnistaa, jäädyttää ja takavarikoida rikoksella hankittuja varoja ja edistää samalla viranomaisten välistä yhteistyötä erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa.

"Sinnikkyydellä parannimme omaisuuden takaisinperintätoimistojen pääsyä tietoihin ja laajempaan valikoimaan uusia tietokantoja, kuten pankkitilarekistereitä, tietoja kiinnityksistä ja lainoista tai tietoja kryptovarallisuudesta. Parlamentti paransi myös tietojenvaihtoa ja jäädyttämismahdollisuuksia koskevia säännöksiä rajat ylittävissä tapauksissa", Vincze sanoi.

Lisäksi hyväksyttiin Vincten ehdotus uudesta omaisuuden takaisinperintää ja menetetyksi tuomitsemista koskevasta yhteistyöverkostosta, jonka tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä omaisuuden takaisinperintä- ja omaisuudenhoitoviranomaisten välillä. Neuvotteluissa asetettiin etusijalle myös laajat säännökset uhrien oikeuksien suojelemiseksi varojen jäljittämistä, jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevissa menettelyissä, joissa korostetaan palautusta ja korvauksia. On tärkeää, että ehdotuksessa laajennetaan lainsäädännön soveltamisalaa koskemaan useampia rikoksia, erityisesti rikollisjärjestöjen tekemiä rikoksia.

Uudella muutetulla lainsäädännöllä annetaan toimivaltaisille viranomaisille pääsy jäsenvaltioiden keskitettyihin pankkitilarekistereihin ja hakumahdollisuudet niissä yhden yhteyspisteen kautta. Tämän virtaviivaistetun prosessin ansiosta viranomaiset voivat nopeasti selvittää, onko henkilöllä pankkitilejä muissa jäsenvaltioissa, mikä nopeuttaa tällaisia tutkimuksia.

"Uusi lainsäädäntö vahvistaa unionin kykyä puuttua laittomaan rikolliseen toimintaan ja auttaa asianomaisia viranomaisia tunnistamaan ja takavarikoimaan laittomat voitot paljon nopeammin", Vincze lisäsi.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö