EU se bo lotila omejevanja premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji

12.12.2023 11:29

EU se bo lotila omejevanja premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Pranje denarja

Nova pravila EU o zasegu premoženja nezakonitih storilcev kaznivih dejanj, ki so bila sprejeta danes, bodo okrepila boj proti organiziranemu kriminalu. Glavni pogajalec, poslanec EPP Loránt Vincze, je med pogajanji uspešno vzpostavil trdnejšo pravno podlago za Unijo. To bo okrepilo sposobnost organov, da ugotovijo, zamrznejo in zasežejo premoženje, pridobljeno iz kaznivih dejanj, hkrati pa bo spodbudilo boljše sodelovanje med organi, zlasti v čezmejnih primerih.

"Z vztrajnostjo smo izboljšali dostop uradov za odvzem premoženjske koristi do informacij in razširjenega nabora novih zbirk podatkov, kot so registri bančnih računov, informacije o hipotekah in posojilih ali informacije o kriptopremoženju. Parlament je izboljšal tudi določbe o izmenjavi informacij in možnostih zamrznitve v čezmejnih primerih," je dejal Vincze.

Poleg tega je bil uspešno sprejet Vinczejev predlog za novo mrežo za sodelovanje na področju izterjave in zaplembe premoženja, ki naj bi okrepila sodelovanje med organi za izterjavo in upravljanje premoženja. Obsežne določbe za zaščito pravic žrtev so bile v pogovorih prednostno obravnavane tudi v okviru postopkov iskanja, zamrznitve in zaplembe premoženja, s poudarkom na restituciji in odškodnini. Pomembno je, da predlog razširja področje uporabe zakonodaje na širši obseg kaznivih dejanj, zlasti tistih, ki jih storijo kriminalne združbe.

Novo spremenjena zakonodaja bo pristojnim organom omogočila dostop do centraliziranih registrov bančnih računov držav članic in možnosti iskanja v njih prek enotne točke dostopa. Ta poenostavljen postopek bo organom omogočil, da takoj ugotovijo, ali ima posameznik bančne račune v drugih državah članicah, kar bo pospešilo takšne preiskave.

"Nova zakonodaja bo okrepila zmožnost Unije za zatiranje nezakonite kriminalne dejavnosti ter ustreznim organom pomagala pri hitrejši identifikaciji in zasegu nezakonitih dobičkov," je dodal Vincze.

opombe urednikom

Skupina ELS je s 178 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti