EU gaat criminele vermogensbestanddelen hard aanpakken

12.12.2023 11:29

EU gaat criminele vermogensbestanddelen hard aanpakken

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Witwassen van geld

Nieuwe EU-regels voor de inbeslagname van illegale criminele vermogensbestanddelen waarover vandaag overeenstemming werd bereikt, zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad een boost geven. Tijdens de onderhandelingen is hoofdonderhandelaar Loránt Vincze, lid van de EPP-fractie, erin geslaagd een steviger wettelijke basis voor de Unie te creëren. Dit zal de autoriteiten beter in staat stellen om criminele vermogensbestanddelen te identificeren, te bevriezen en te confisqueren, terwijl de samenwerking tussen autoriteiten wordt bevorderd, vooral in grensoverschrijdende zaken.

"Door volharding hebben we de toegang van bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen tot informatie en tot een uitgebreide reeks nieuwe databanken verbeterd, zoals bankrekeningregisters, informatie over hypotheken en leningen of informatie over crypto-activa. Het Parlement heeft ook de bepalingen over informatie-uitwisseling en bevriezingsmogelijkheden in grensoverschrijdende zaken verbeterd", aldus Vincze.

Verder werd Vincze's voorstel voor een nieuw samenwerkingsnetwerk voor de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen om de samenwerking tussen de instanties die vermogensbestanddelen ontnemen en beheren te verbeteren, met succes aangenomen. Tijdens de besprekingen over de opsporing, bevriezing en confiscatie van vermogensbestanddelen werd ook prioriteit gegeven aan uitgebreide bepalingen om de rechten van slachtoffers te beschermen, met de nadruk op teruggave en compensatie. Belangrijk is dat het voorstel het toepassingsgebied van de wetgeving uitbreidt tot een breder scala aan misdrijven, met name die welke worden gepleegd door criminele organisaties.

Met de nieuwe gewijzigde wetgeving krijgen bevoegde autoriteiten via één toegangspunt toegang tot en zoekmogelijkheden in de gecentraliseerde bankrekeningregisters van de lidstaten. Dankzij dit gestroomlijnde proces kunnen autoriteiten snel vaststellen of een persoon bankrekeningen heeft in andere lidstaten, waardoor dergelijke onderzoeken sneller kunnen verlopen.

"De nieuwe wetgeving zal de Unie beter in staat stellen om illegale criminele activiteiten aan te pakken en de betrokken autoriteiten helpen om hun illegale winsten veel sneller te identificeren en in beslag te nemen," voegde Vincze eraan toe.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud