Nevládní organizace financované EU musí být transparentnější

17.01.2024 13:32

Nevládní organizace financované EU musí být transparentnější

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Korupce

Každá organizace, která získává finanční prostředky z Evropské unie, musí zveřejnit, jak tyto prostředky využívá. Tato povinnost se musí rozšířit i na nevládní organizace, jejichž financování bylo dosud kontrolováno jen v omezené míře. Parlament dnes rozhodl, že v budoucnu budou muset všechny nevládní organizace financované EU zveřejňovat podrobné informace o přidělování svých finančních prostředků, včetně totožnosti konečných příjemců a zdroje jejich financování.

"Je to dobrý první krok správným směrem. Transparentnost není jednosměrná ulice. Musí se vztahovat na všechny," říká poslanec Evropského parlamentu Markus Pieper, který zprávu Parlamentu vypracoval.

Zpráva vyzdvihuje významný přínos nevládních organizací napříč různými odvětvími. Zdůrazňuje však také, že monitorování je v současné době omezeno na finanční prostředky EU přímo přidělené nevládním organizacím. Vyzývá proto Evropskou komisi, aby přerozdělování prostředků kontrolovala a posuzovala jejich využití jednotlivými příjemci.

Zpráva rovněž upozorňuje na korupční skandál Qatargate, který vyšel najevo v prosinci 2022 a do něhož byli zapleteni europoslanci a úředníci ze Socialistické skupiny v Evropském parlamentu. "Když se nevládní organizace snaží ovlivňovat legislativu v Parlamentu a zároveň dostávají peníze od Komise, je třeba udělat minimum pro to, aby to bylo transparentní. Touto zprávou jsme vyslali jasný signál, že je zapotřebí větší transparentnosti, abychom zabránili budoucím úplatkářským skandálům," říká Pieper. Dodal, že je nepřijatelné, aby několik černých ovcí pošpinilo pověst všech nevládních organizací.

Proti odporu levicových skupin se skupina EPP postarala o to, aby zpráva Parlamentu obsahovala také výzvu, aby nevládní organizace zveřejňovaly na internetu všechna setkání s poslanci Evropského parlamentu, asistenty poslanců nebo zástupci jiných institucí EU. "Standardy, které platí pro lobbisty z řad podnikatelů, musí platit i pro nevládní organizace. Jsem rád, že díky skupině EPP dnes Parlament vyslal ještě silnější signál. Očekávám, že Komise bude rychle jednat," říká Pieper.

Zpráva mimo jiné také navrhuje vytvoření veřejného seznamu nevládních organizací, který by zajistil, že těm, které se zapojily do nenávistných projevů nebo náboženského extremismu, bude zablokován přístup k finančním prostředkům EU.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 179 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace