Norbert LINS

евродепутат

Norbert LINS

How to contact me ?

Norbert LINS

евродепутат
Германия
Christlich Demokratische Union Deutschlands
BRUSSEL

SPINELLI 14E202 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45819

STRASBOURG

WEISS T12018 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75819

BIO

Роден е през 1977 г. в Равенсбург (Баден-Вюртемберг). През 2002 г. получава диплома по управление на публичната администрация в Университета за приложни науки в Кел, а през 2004 г. - магистърска степен по управление на европейската публична администрация M.A. в университетите за приложни науки в Кел и Лудвигсбург.

В периода 2004-2009 г. е ръководител на офиса на евродепутата Андреас Шваб, а в периода 2006-2011 г. е преподавател в Университета за приложни науки в Кел. От 2009 до 2010 г. работи в отдела за придобиване на земя в пътното строителство в Областния съвет на Тюбинген. В периода 2010-2011 г. е личен асистент на министъра на селските райони, храните и защитата на потребителите на федерална провинция Баден-Вюртемберг. От 2011 до 2014 г. работи в отдела за финансиране на широколентови мрежи в Министерството на селските райони и защитата на потребителите на федерална провинция Баден-Вюртемберг. От 2011 г. е заместник-председател на ХДС Вюртемберг-Хоенцолерн, а от 2013 г. е член на Изпълнителния съвет на ХДС Баден-Вюртемберг.

Член на ЕП от 2014 г.

Позициите ми в Европарламента :

 • Председател - Земеделие и развитие на селските райони
 • Заместник-председател - Интергрупа по изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие
 • Член - Интергрупа по хуманно отношение и опазване на животните
 • Член - Интергрупа по въздушно пространство и космос
 • Член - Интергрупа по биологично разнообразие, лов и селски райони
 • Член - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Член - ЕИП/ЕАСТ и Север
 • Член - Съвет на председателите на комисии
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Евролат
 • Заместник - Мексико
 • Заместник - Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

My Positions in the Group :

 • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Член - Бюро на Групата на ЕНП

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website