Nové pravidlá trhu s plynom robia Európu ekologickejšou a menej závislou

08.12.2023 17:17

Nové pravidlá trhu s plynom robia Európu ekologickejšou a menej závislou

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Svetlá Európy

Dnes popoludní sa Parlament a členské štáty dohodli na novom zákone, ktorý má prispôsobiť trh s energiou cieľom EÚ v oblasti klímy a energetiky.

"Dnešná dohoda je skvelou správou pre našu bezpečnosť, a to nielen v oblasti energetiky. Energetika bola roky ruskou zbraňou proti hospodárstvu a solidarite EÚ a jej partnerov. Čím viac energie budeme vyrábať sami, tým menej budeme závislí od monopolistov. V tomto duchu zavádzame aj právnu možnosť, aby krajiny EÚ prestali dovážať akýkoľvek plyn z Ruska. Ide o najrozsiahlejšiu legislatívu svojho druhu v histórii," uviedol poslanec EP za skupinu EPP Jerzy Buzek, hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu pre túto legislatívu.

"Bude to tiež bezprecedentné nariadenie, pretože po prvýkrát v histórii vytvárame právny rámec pre vodík na energetickom trhu EÚ. Budujeme úplne nový model trhu s energiou v EÚ, založený predovšetkým na ekologickej elektrine a ekologických plynoch. Pomôže nám to splniť naše ambiciózne ciele v oblasti klímy a zároveň zabezpečiť konkurencieschopnosť nášho európskeho priemyslu, podnikov a MSP. Po druhé, zakotvíme dobrovoľný mechanizmus spoločného nákupu plynu do právnych predpisov EÚ," pokračoval Buzek.

"Okrem toho chceme do tohto mechanizmu zahrnúť aj vodík, zatiaľ vo forme viacročného pilotného projektu. Po tretie, stanovili sme pre členské štáty ciele v oblasti výroby biometánu. Nariadenie vytvorí možnosť zaviesť zníženie taríf za prenos tohto plynu a znížiť náklady na pripojenie zariadení vyrábajúcich obnoviteľné plyny k sieti. Po štvrté, poskytneme podporu pre ekologický vodík a obnoviteľné plyny v ťažobných a energeticky náročných regiónoch. To má zásadný význam pre to, aby naša energetická transformácia bola spravodlivá a inkluzívna," povedal Buzek.

Dnešná dohoda bude podliehať schváleniu členskými štátmi a Európskym parlamentom začiatkom budúceho roka.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah