Nieuwe regels voor de gasmarkt maken Europa groener en minder afhankelijk

08.12.2023 17:17

Nieuwe regels voor de gasmarkt maken Europa groener en minder afhankelijk

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Europa stadslichten

Vanmiddag hebben het Parlement en de lidstaten overeenstemming bereikt over een nieuwe wet om de energiemarkt aan te passen aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU.

"De overeenkomst van vandaag is geweldig nieuws voor onze veiligheid, en niet alleen op het gebied van energie. Jarenlang was energie het wapen van Rusland tegen de economie en solidariteit van de EU en haar partners. Hoe meer energie we zelf produceren, hoe minder afhankelijk we zullen zijn van monopolisten. In deze geest introduceren we ook een wettelijke mogelijkheid voor EU-landen om geen gas meer uit Rusland te importeren. Het is de meest verstrekkende wetgeving in zijn soort in de geschiedenis," zei EPP-Europarlementariër Jerzy Buzek, de hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement over de wetgeving.

"Dit zal ook een ongekende verordening zijn, omdat we voor het eerst in de geschiedenis een wettelijk kader creëren voor waterstof op de energiemarkt van de EU. We bouwen aan een volledig nieuw energiemarktmodel in de EU, dat in de eerste plaats gebaseerd is op groene elektriciteit en groene gassen. Dit zal ons helpen om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van onze Europese industrie, bedrijven en KMO's te waarborgen. Ten tweede zullen we het vrijwillige mechanisme van gezamenlijke gasinkoop in de EU-wetgeving verankeren," vervolgt Buzek.

"Daarnaast willen we waterstof in dit mechanisme opnemen, voorlopig in de vorm van een meerjarig proefproject. Ten derde hebben we voor de lidstaten streefcijfers vastgesteld voor de productie van biomethaan. De verordening zal de mogelijkheid creëren om tariefverlagingen in te voeren voor het transport van dit gas en om de kosten voor het aansluiten van installaties die hernieuwbare gassen produceren op het netwerk te verlagen. Ten vierde zullen we groene waterstof en hernieuwbare gassen in mijnbouw- en energie-intensieve regio's ondersteunen. Dit is van cruciaal belang om onze energietransformatie rechtvaardig en inclusief te maken," zei Buzek.

De overeenkomst van vandaag moet begin volgend jaar worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud