Uued gaasituru eeskirjad muudavad Euroopa rohelisemaks ja vähem sõltuvaks

08.12.2023 17:17

Uued gaasituru eeskirjad muudavad Euroopa rohelisemaks ja vähem sõltuvaks

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Euroopa linnavalgustus

Täna pärastlõunal leppisid parlament ja liikmesriigid kokku uues seaduses, et muuta energiaturg ELi kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks sobivaks.

"Tänane kokkulepe on meie julgeoleku jaoks suurepärane uudis, ja seda mitte ainult energeetika valdkonnas. Aastaid on energia olnud Venemaa relv ELi ja tema partnerite majanduse ja solidaarsuse vastu. Mida rohkem energiat me ise toodame, seda vähem sõltume monopolistidest. Selles vaimus kehtestame ka ELi riikidele õigusliku võimaluse lõpetada igasugune gaasi import Venemaalt. See on kõige kaugeleulatuvam õigusakt ajaloos," ütles EPP fraktsiooni liige Jerzy Buzek, Euroopa Parlamendi juhtiv läbirääkija selle õigusakti üle.

"See on ka enneolematu määrus, sest esimest korda ajaloos loome ELi energiaturul vesiniku jaoks õigusliku raamistiku. Me ehitame ELis täiesti uut energiaturu mudelit, mis põhineb peamiselt rohelisel elektrienergial ja rohelistel gaasidel. See aitab meil saavutada meie ambitsioonikad kliimaeesmärgid, tagades samal ajal Euroopa tööstuse, ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime. Teiseks kinnitame ELi õiguses gaasi ühisostu vabatahtliku mehhanismi," jätkas Buzek.

"Lisaks tahame lisada sellesse mehhanismi vesiniku, esialgu mitmeaastase katseprojekti vormis. Kolmandaks oleme seadnud liikmesriikidele eesmärgid biometaani tootmiseks. Määrusega luuakse võimalus kehtestada selle gaasi edastamise tariifivähendused ja vähendada taastuvaid gaase tootvate käitiste võrku ühendamise kulusid. Neljandaks, me toetame rohelist vesinikku ja taastuvaid gaase kaevandus- ja energiamahukates piirkondades. See on väga oluline, et muuta meie energia ümberkujundamine õiglaseks ja kaasavaks," ütles Buzek.

Tänane kokkulepe tuleb liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi poolt heaks kiita järgmise aasta alguses.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave