Economie, locuri de muncă și mediu

A face o diferență reală în viața de zi cu zi a Europei

Grupul de lucru pentru economie, locuri de muncă și mediu înconjurător se ocupă de aspecte largi: de la viitorul Uniunii Economice și Monetare în UE, euro și stabilitatea financiară a aprovizionării cu energie și de securitate, politica în domeniul climei, protecția mediului și calitatea aerului. Piața unică digitală, telecomunicațiile, cercetarea și dezvoltarea, sprijinul acordat IMM-urilor, pilonul social al UE și siguranța alimentară intră, de asemenea, în competența acestui grup de lucru.

Am fost întotdeauna o forță motrice din spatele schimbării, obținând rezultate semnificative în multe domenii diferite. Am eliminat taxele de roaming în interiorul UE. Am mobilizat aproape 200 de miliarde de euro de investiții private în Europa și am creat peste 300.000 de locuri de muncă prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice (EFSI). Am sprijinit crearea unei Uniuni Europene de Apărare, asigurând o finanțare UE de 500 milioane de euro pentru cercetarea comună în domeniul apărării în domeniul cercetării și dezvoltării.

Prioritățile noastre pentru viitor sunt la fel de importante și demne de remarcat: reformarea zonei euro, creșterea bugetului acordat cercetării și dezvoltării în viitorul program-cadru de cercetare și inovare Horizon Europe și consolidarea programului de apărare industrială.

Președinte

Esther de LANGE

Comissi din acest grup de lucru

Afaceri economice și monetare

Stimularea creșterii pentru mai multe locuri de muncă La un nivel înalt, această comisie își propune să stimuleze creș...

FISC

Chestiuni fiscale

Subcomisia pentru chestiuni fiscale (FISC), înființată în cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), se va ocupa de toate aspectele lega...

Industrie, cercetare și energie

Pregătirea Europei pentru următorul val de inovare Ea se ocupă, de asemenea, de politica de cercetare, inclusiv de diseminarea și...

Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Construirea unei Europe sustenabile Combaterea schimbărilor climatice este o prioritate pe ...

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Stimularea încadrării în muncă a rândul tinerilor, a incluziunii și a mo...

Pandemia de COVID-19: învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor

Comisia specială privind pandemia de COVID-19: ...

Piața internă și protecția consumatorilor

O piață unică pe deplin funcțională Această comisie coordonează legislația națională referitoare la piața unică și l...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Sănătate publică

Să facem din sănătatea publică o prioritate europeană Am solicitat în mod constant crearea unei uniuni europene a sănătății care să aducă beneficii reale cetăț...

Transport și turism

Mai multe investiții și mai puțină poluare Principala misiune a acestei comisii este o politică europeană comună în domeniul transportului ferovi...

Poziții similare

Economie, locuri de muncă și mediu

Related Position Papers

No result

Contact